İplik Sesi İletir

Deneyin Amacı: İpliğin de ses dalgalarını ileterek iletici bir ortam oluşturduğunu doğrulamak.

 

Kullanılan Araç ve Gereçler:

1. diyapazon (kutusuz)

2. diyapazon tokmağı

3. 1,5m uzunluğunda ip

 

Deneyin Yapılışı:

1.1,5 metre uzunluğundaki ipin ortasına diyapazonu çatalından takınız.

2.İpin uçlarını yumak haline getiriniz  ve kulağınıza temas ettiriniz.

3.Arkadaşınız diyapazonun sapından tutarak diyapazon tokmağıyla diyapazona hafifçe vursun ve baksın (Diyapazonun vücudunuza değmemesine dikkat ediniz.)

Deney Sonucu:

Diyapazonda çıkan sesi duyarsınız çünkü iplik sesi iletmiştir.

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR