logo
Fen Bilimleri
8. Sınıf
1.
Yekta  öğretmen, derse girmeden önce, konuşarak sınıfın huzurunu bozan üç öğrenciyi tahtaya kaldırıp ceza olarak adaptasyonla ilgili örnekler vermelerini istiyor.

 

Mert: Sıcak bölgelerde yaşayan tilki, fare ve tavşanların ısı kaybını arttırarak vücut sıcaklığını koruması için kulak ve kuyrukların uzun, vücut yüzeylerinin geniş olması

 

Malik: Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması.

 

Yiğit: Kutup ayılarının boz ayıdan farklı olarak bacaklarının kısa, karda rahat yürüyebilmek için ayaklarının geniş tabanlı ve soğuktan korunmak için kalın yağ tabakasına sahip olması

 

Buna göre; öğrencilerinin verdiği cevaplar için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Üçü de doğru örnek vermiştir.
Soru Açıklaması
2.
Himalaya tavşanlarının ayak, burun, kulak ve kuyrukları siyah, gövdesi beyaz renklidir. Tavşanlarda tüylerin beyaz renkli olmasını sağlayan enzimler vardır ve enzimler sıcak ortamda daha hızlı ve iyi çalışırlar. Tavşanların vücudunda soğuk olan kısımlarda bulunan enzimler beyaz tüy oluşturamazlar.

 

Himalaya tavşanının sırtındaki beyaz tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlanırsa bu bölgede siyah tüyün çıktığı, kulak veya kuyruğundaki siyah tüyler tıraşlanıp buralar yünlü kumaşa sarılarak sıcak tutulursa bu bölgede beyaz tüyün çıktığı görülür.Verilen olay ile aşağıdakilerden hangisi genlerin işleyişi bakımından benzerlik göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Ortanca çiçeklerinin asidik toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi çiçek açması
Soru Açıklaması
3.


Resimde görülen kedi gerçektir. Gözlerinin de birisi mavi, diğeri sarıdır.

Kedinin durumunu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?
Doğru Cevap: "D" Mutasyonlar
Soru Açıklaması
4.
Avusturalya yerlileri olarak anılan Aborjinler, öfke hırs ve kıskançlık duygularını sembolize etmek için hayvanları taklit etmişler ve dişlerini sivriltmişlerdir. Kenya Masai kabilesi de güzelliklerine güzellik katmak ve kötü ruhlardan korunmak için, kulak deliklerini büyütürler ve halka şeklinde esnetirlerdi.

Buna rağmen yeni doğan çocuklar normal bir şekilde doğmaktadır.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Doğru Cevap: "B" Çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan modifikasyonların kalıtsal olmaması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda bazı kavramların tanımları verilmiştir.Tanım 1: Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklere denir.
Tanım 2: Bir canlının belli bir çevrede yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüne denir.


Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi tanımları verilen kavramlara ait değildir?
Doğru Cevap: "C" Arı larvaları çiçek tozuyla beslendiğinde işçi arı, arı sütüyle beslendiğinde ise kraliçe arı olması.
Soru Açıklaması
6.
Aynı ekosistemde yaşayan farklı tür canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için benzer adaptasyonlar geçirirler.

 

Aşağıdaki örneklerden hangisi farklı adaptasyon geçirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kurak bölgedeki bitkilerin iğne yapraklı olması, yağışlı bölgelerde geniş yapraklı olması.
Soru Açıklaması
7.
Fen bilimleri dersinde biyoteknoloji konusunu işleyen bir öğretmen, öğrencilerinden biyoteknoloji uygulamaları ile ilgili örnekler vermelerini istemiştir.

 

Buna göre öğrencilerin verdiği örneklerden;

 

I. Kirli sularda yaşayan bakterilerin kirli suları temizleyen canlılar haline dönüştürülmesi

II. Herhangi bir vitamin vücudumuzdaki herhangi bir organda üretilebilir hale getirilmesi

III. Eksik olduğunda insanlarda hastalığa yol açan büyüme hormonu, insülin gibi hormonların bakterilere üretilmesi

 

hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Çuha bitkisinin farklı renklerde çiçek açmasının nedeni maruz kaldığı sıcaklık değişimleridir.

Çuha çiçeklerinin

Beyaz beyaz renkli çiçek açması sıcaklık değerlerinin 30 ile 35 ⁰C derecede,

Kırmızı renkte çiçek açması ise sıcaklık değerinin 15 ile 20 ⁰C derecedeolmasından kaynaklanmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi için tipik bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Modifikasyon
Soru Açıklaması
9.
Mutasyon gen yapısının değişmesi sonucu ortaya çıkan ve kalıtsal değişikliğe sebep olan bir olaydır. Modifikasyonlar çevre şartlarının değişmesi sonucu ortaya çıkan ve kalıtsal değişiklik oluşturmayan etkilerdir. Adaptasyonlar bir canlının yaşadığı ortama uyum sağlayarak yaşam ve üreme şansını artırmak için genetik yapısında meydana gelen değişikliklerdir.1 - ModifikasyonMüslümanların çocukları sünnet olması
2 - AdaptasyonGüneşlenme sonucu ortaya çıkan bronzlaşma
3 - MutasyonVan kedilerinin değişik göz rengine sahip olması
4 - AdaptasyonÖrümceklerin ağ örebilmeleri
5 - Mutasyon4 boynuzlu keçi doğması
6 - ModifikasyonYılanların yaşadıkları ortama uygun renkte olması


Yukarıda verilen eşleştirme tablosunda hangi ikisinin yeri değiştirilirse tablo tamamen doğru eşleştirilmiş olur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 6.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Adaptasyona örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "C" Bazı bireylerin 46 yerine 47 kromozoma sahip olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Adaptasyon :

Canlıların kalıtsal olarak yaşama,beslenme,korunma ve çoğalma şansını arttıran özelliklere denir.

 • Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi.

 • Kurbağanın sinek yakalayabilmek için uzun dilli olması.

 • Yarasanın sese karşı duyarlı olması.

 • Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması.

 • Ördek ve kazların suda yüzebilmek için ayak parmaklarının arasında perde bulunması.


 

Mutasyon :

Genlerde meydana gelen kalıcı değişimlere denir.

 • Hayvanlarda görülebilen kısa bacaklılık, dört boynuzluluk


 

Modifikasyon :

 • Canlılarda çevrenin etkisiyle meydana gelen değişimlerdir. Kalıtsal değillerdir.

 • Spor yapan insanların kaslı yapıda olması.

 • Çeşitli kazalar sonucu sakatlanmalar.

 • İyi beslenen canlının az beslenen canlıya göre daha gelişmiş olması.

 • Işıklı ortamda yetişen bitkinin karanlık ortamda yetişen bitkiye göre daha gelişmiş olması.

 • Güneşlenme sonucu ortaya çıkan bronzlaşma.


 

Biyoteknoloji :

Bitki veya hayvan mikroorganizması elde etmek veya genetik yapılarında değişiklikler meydana getirmek amacıyla kullanılan yöntemlere denir.

 • Meyveli yoğurt ve vitamin üretilmesi

 • Bulaşıcı hastalıklar, büyüme geriliği, hasar görmüş beyin hücreleri ve omuriliğin onarılması gibi sorunlara çare olacak protein üretimi