logo
Mutasyon ve Modifikasyon
8. Sınıf
1.
“Aynı bölgede yaşayan farklı türden canlılar benzer adaptasyonlar gösterirler.”

Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu görüşü desteklemez?
Doğru Cevap: "C" Kutup ayısının ve boz aynın kürk renklerinin farklı olması
Soru Açıklaması
2.

Şekilde resmi verilen canlılardan hangisinin 1. nesildeki yavrusunun farklı bir çevre ortamında atalarından farklılık göstermesi beklenir?
Doğru Cevap: "A" Çuha çiçeği
Soru Açıklaması
3.


Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi adaptasyona örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.


Ceyda, hayvanlarda görülen adaptasyonlar ile ilgili oyun kartları hazırlıyor.

Ceyda’nın hazırladığı oyun kartlarında nasıl bir değişiklik yapılırsa kartlar eksiksiz hazırlanmış olur?
Doğru Cevap: "D" I ile a’da yazan bilgiler birbiri ile değiştirilmeli
Soru Açıklaması
5.


Rana’nın yaptığı tanımlama ve verdiği örnek için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Modifikasyonu doğru tanımlamış ama mutasyon örneği vermiş
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi çuha çiçeğinin sıcakta beyaz, soğukta kırmızı çiçek açması örneğine benzer bir örnek olamaz?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.
Mutasyonla ilgili olarak ,

I.  Üreme hücrelerindeki mutasyonlar sonraki nesillere aktarılabilir.

II. Canlılara yeni kalıtsal özellikler kazandırabilir.

III. Vücut hücrelerindeki mutasyonlar yavru bireylere aktarılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Bir çiçekten koparılan iki dalın biri Erbaa’ya diğeri Gökbel yaylasına dikiliyor. Biri kırmızı diğeri pembe çiçek açıyor.

 Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Modifikasyon
Soru Açıklaması
9.
Çinliler, yüzyıllar boyunca ayaklarının küçük olması için kız çocuklarına demir ayakkabı giydirmişlerdir. Buna   rağmen yeni doğan çocuklar küçük ayaklı doğmamaktadır.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Doğru Cevap: "B" Çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan modifikasyonların kalıtsal olmaması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda verilenlerden hangisi kalıtsal mutasyondur?
Doğru Cevap: "B" Kimyasal ilaçların kadın yumurtalığını etkilemesi
Soru Açıklaması
logo
Mutasyon ve Modifikasyon
8. Sınıf
11.
Aşağıdakilerden hangisinde adaptasyon vardır?
Doğru Cevap: "A" Çölle yaşayan tilki, fare ve tavşanların kulakları ve kuyrukları uzun ve vücut yüzeyleri geniştir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi mutasyonlara örnek olarak verilebilir ?
Doğru Cevap: "A" Altı parmaklılık
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "B" Bazı bireylerin 46 yerine 47 kromozoma sahip olması
Soru Açıklaması
14.
Mahmut öğretmen, derse girmeden önce, konuşarak sınıfın huzurunu bozan iki öğrenciyi tahtaya kaldırıp ceza olarak modifikasyonla ilgili örnekler vermelerini istiyor.Buna göre;öğrencilerinin verdiği cevaplar için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız Elif doğru örnek vermiştir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde genetik mühendisliğinden yararlanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Meyveli yoğurt üretimi
Soru Açıklaması
16.
Didem mutasyon ve modifikasyon ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.

Mahmut öğretmen Didem’e tabloda hata olduğunu söylüyor.
Didem aşağıdakilerden hangisini yaparsa tablosu hatasız olur?
Doğru Cevap: "D" İnsanların renk körü olması ile insanlarda kasların gelişmesi yer değiştirmeli
Soru Açıklaması
17.

Pasta grafikte bazı rahatsızlıklar ve oranları gösterilmiştir.

Bu grafiğin adındaki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Mutasyon
Soru Açıklaması
18.

Anadolu panteri ve Hazar kaplanı Anadolu’da yaşamış; 1970’li yıllarda nesli tükenmiş iki canlıdır.

Bu canlıların nesillerinin tükenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Değişen ortam koşullarına uyum sağlamaları
Soru Açıklaması
19.
Bir dergi, Japonya’nın Fukuşima şehrinde depremin yol açtığı kazadan sonra meyda¬na gelen radyoaktif sızıntı ile ilgili olarak şu haberi yazmıştır:

Radyoaktif ışınlanmaya ve radyoaktif kirlenmeye uğramış insanların genetik yapısı ile kendilerinden sonra gelecek kuşaklara geçecek genetik miras konu¬sunda çok büyük endişeler var.

Bu haber aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?(2011 SBS)
Doğru Cevap: "A" İnsanlarda istenmeyen bazı mutasyonların ortaya çıkmasıyla
Soru Açıklaması
20.

Himalaya Tavşanı’nda sıcaklığa bağlı olarak görülen bu değişim aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Modifikasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

MUTASYON

 • DNA eşlenmesi sırasında bazı hatalar olabilir.Bu durumda DNA’nın yapısı ve genlerin işleyişi değişir.DNA eşlenmesinin dışında hücre bölünmesi sırasında kromozom sayı ve yapısında da değişimler meydana gelebilir.Eşlenme veya hücre bölünmesi sırasında nükleotit dizilimin de ve kromozom sayısında meydana gelen değişikliklere mutasyon

 • Kimyasal ilaçlar,radyasyon,zehirli gazlar,ani sıcaklık değişimleri mutasyona neden olur.

 • Mutasyon; üreme hücrelerinde KALITSALDIR, vücut hücrelerinde KALITSAL DEĞİLDİR

 • Renk pigmentlerinin olmaması (alpinizm),down sendromu, kanser, keçilerde 4 boynuzluluk, çok parmaklılık, Van kedisinin gözleri mutasyona örnek olarak verilebilir.


 

MODİFİKASYON

 • Çevre etkisiyle oluşan kalıtsal olmayan değişikliklerdir.

 • Vücut hücrelerinde görülür.

 • Modifikasyona; ışık,ısı,nem,beslenme… gibi olaylar sebep olabilir.

 • Sirke sineği

 • Yazın tenin bronzlaşması, spor yapan insanların kaslarının şişmesi modifikasyona örnektir.


 

ADAPTASYON

 • Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve çoğalabilmek için çevreye uyum sağlamaları için geliştirdiği özelliklere adaptasyon

 • Kalıtsaldır.


Örnekler:

 • Çölde yaşayan tilkilerin kuyruk ve kulakları uzun, kutupta yaşayan tilkilerin kuyruk ve kulakları kısadır.

 • Çölde yaşayan kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması ve fazla su kaybını önlemesi.

 • Yarasaların gözleri görmediği için ses dalgalarıyla ilerlemesi.

 • Bukalemunun ortan rengine göre renk değiştirmesi.

 • Develer çöldeki kum fırtınalarından etkilenmesin diye burun ve kulakları aşırı kıllı olur.

 • Nilüfer bitkisi su ortamına uyum sağlasın diye yaprakları geniş olur.


Aynı bölgede yaşayan canlıler benzer adaptasyonlar gösterebilir.

 

Çöl faresi ile çöl tilkisi, kutup ayısı ile kutup tilkisi

 

BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknoloji; canlıların genetik yapısında istenilen yönde değişiklikler yaparak biyolojik bir sistemin ya da yapının endüstriyel boyutta kullanılmasına yönelik yöntemleri kapsar. Biyoteknoloji gen mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanır.

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisleri genlerin yalıtılması, çoğaltılması, farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi ya da genlerin bir canlıdan başka bir canlıya aktarılması gibi çalışmalar yapar. Genetik mühendisliğinin gelişimine katkıda bulunan bilimler genetik, moleküler biyoloji ve mikrobiyolojidir.