logo
Mutasyon ve Modifikasyon
8. Sınıf
1.


Yukarıda Osman’ın yapmış olduğu tanıma uygun olarak arkadaşları örnekler  vermiştir.

Mete: Çuha çiçeğinin yüksek sıcaklıklarda beyaz, düşük sıcaklıklarda kırmızı renkli olması

Aylin: Polen ile beslenen arı yavrusunun işçi, arı sütü ile beslenen arı yavrusunun kraliçe arı olması

Berrin: Çocuğun altı parmaklı olarak dünyaya gelmesi

Ahmet: Yazın bronzlaşan kişilerin kışın tenlerinin renginin açılması

Buna göre, Osman’ın tanımına uygun cevabı hangi arkadaşı vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Berrin
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliği çalışmalarının doğuracağı olumsuz sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Farklı genetik hastalıkların ortaya çıkması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi modifikasyonun tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Çevrenin etkisiyle canlının dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklerdir
Soru Açıklaması
4.
Bir insanın güneşte ten renginin koyulaşması modifikasyona örnek verilebilir. Bir bireyde bu şekilde oluşan koyu ten rengi, çocuklarına aktarılamaz.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çevre etkisiyle sadece dış görünüşte bir değişiklik meydana gelmiş olup, genlerde kalıtsal bir değişiklik olmaması
Soru Açıklaması
5.
Radyoaktif ışınların etkisinde kalan canlıların gen yapıları değişebileceğinden, yavrularıkendilerinden farklı karakterlere sahip olabilirler.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarır?
Doğru Cevap: "B" Mutasyon
Soru Açıklaması
6.
Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilme ve çoğalmalarıiçin değişen ortam koşullarına uyum sağlamasına adaptasyon denir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki örneklerden hangisi adaptasyona örnek olarak verilemez?
I. Kutup ayılarının postlarının beyaz renkli olması
II.  Fazla besin tüketen bireylerin kilo alması
III.  Sirke sineklerinin farklı sıcaklıklarda kanat yapılarının farklı olması
IV.  Kaktüsün dikenli yapraklara sahip olması
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında bazı fiziksel farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
Doğru Cevap: "D" Sıcak bölge tilkilerinin, soğuk bölge tilkilerinden daha büyük kulaklı olması
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan durumla benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "D" Develerin kirpiklerinin uzun, ayak tabanlarının geniş olması
Soru Açıklaması
9.
Aşagıdakilerden hangisi  sonradan kazanılan ve kalıtsal olmayan  değişikliğe  denir?
Doğru Cevap: "C" modifikasyon
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi,aynı türün bireyleri arasında,sadece kalıtsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan farklılıktır?
Doğru Cevap: "B" İnsanların her bir hastalık etkenine özgü olan farklı bağışıklık tepkileri vermesi
Soru Açıklaması
logo
Mutasyon ve Modifikasyon
8. Sınıf
11.
Değişen çevre şartlarına uyum sağlamak için canlının dış görünüşünde meydana gelen geçici değişikliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Modifikasyon
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnek olamaz?
Doğru Cevap: "D" Zürafanın boynunun uzamış olması
Soru Açıklaması
13.
Üreme hücrelerinin meydana gelen ve kalıtsal olarak nesilden nesile aktarılan ani değişiklik aşağıdaki hangi kavramın karşılığıdır?
Doğru Cevap: "B" Mutasyon
Soru Açıklaması
14.
Yapılan araştırmalara göre yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan insanların kanındaki alyuvar hücreleri deniz seviyesinde yaşayan insanlarınkinden daha fazladır.

Bu aşağıdaki durumlardan hangisine bir örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "A" Adaptasyon
Soru Açıklaması
15.
“Ovada yetişen bir bitki beyaz çiçek açarken dağda yetiştiğinde kırmızı çiçek açmaktadır.”

Yukarıda verilen olay ile aşağıdaki olaylardan hangisi benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "C" Himalaya tavşanının buz torbası bağlanan kısmındaki tüylerin siyah çıkması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliği  çlıçalışmalarının  insanlık için doğrurabileceği olumsuz sonuçlardandır?
Doğru Cevap: "D" faydalı böcek türlerinin yok olması
Soru Açıklaması
17.
Yüksek sıcaklıktaki mor renkli bir çiçeğin, düşük sıcaklıkta pembe renge dönüşümü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Modifikasyon
Soru Açıklaması
18.
Himalaya tavşanlarında beyaz kıllar kesilip bu kısımlara buz konunca yeni çıkan kıllar siyah renkli olmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Modifikasyon
Soru Açıklaması
19.
Dişi arı larvaları sütle beslenirlerse kraliçe arı, polen tozuyla beslenirlerse işçi arılar oluşur bu olay hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Modifikasyon
Soru Açıklaması
20.
Arılarda döllenmiş yumurtalar bal özü ile beslendiklerinde oluşan bireyler işçi, arı sütü ile beslendiklerinde oluşan bireyler kraliçe olarak gelişir.

Beslenmeye bağlı bu farklılık aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Modifikasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

MUTASYON

 • DNA eşlenmesi sırasında bazı hatalar olabilir.Bu durumda DNA’nın yapısı ve genlerin işleyişi değişir.DNA eşlenmesinin dışında hücre bölünmesi sırasında kromozom sayı ve yapısında da değişimler meydana gelebilir.Eşlenme veya hücre bölünmesi sırasında nükleotit dizilimin de ve kromozom sayısında meydana gelen değişikliklere mutasyon

 • Kimyasal ilaçlar,radyasyon,zehirli gazlar,ani sıcaklık değişimleri mutasyona neden olur.

 • Mutasyon; üreme hücrelerinde KALITSALDIR, vücut hücrelerinde KALITSAL DEĞİLDİR

 • Renk pigmentlerinin olmaması (alpinizm),down sendromu, kanser, keçilerde 4 boynuzluluk, çok parmaklılık, Van kedisinin gözleri mutasyona örnek olarak verilebilir.


 

MODİFİKASYON

 • Çevre etkisiyle oluşan kalıtsal olmayan değişikliklerdir.

 • Vücut hücrelerinde görülür.

 • Modifikasyona; ışık,ısı,nem,beslenme… gibi olaylar sebep olabilir.

 • Sirke sineği

 • Yazın tenin bronzlaşması, spor yapan insanların kaslarının şişmesi modifikasyona örnektir.


 

ADAPTASYON

 • Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve çoğalabilmek için çevreye uyum sağlamaları için geliştirdiği özelliklere adaptasyon

 • Kalıtsaldır.


Örnekler:

 • Çölde yaşayan tilkilerin kuyruk ve kulakları uzun, kutupta yaşayan tilkilerin kuyruk ve kulakları kısadır.

 • Çölde yaşayan kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması ve fazla su kaybını önlemesi.

 • Yarasaların gözleri görmediği için ses dalgalarıyla ilerlemesi.

 • Bukalemunun ortan rengine göre renk değiştirmesi.

 • Develer çöldeki kum fırtınalarından etkilenmesin diye burun ve kulakları aşırı kıllı olur.

 • Nilüfer bitkisi su ortamına uyum sağlasın diye yaprakları geniş olur.


Aynı bölgede yaşayan canlıler benzer adaptasyonlar gösterebilir.

 

Çöl faresi ile çöl tilkisi, kutup ayısı ile kutup tilkisi

 

BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknoloji; canlıların genetik yapısında istenilen yönde değişiklikler yaparak biyolojik bir sistemin ya da yapının endüstriyel boyutta kullanılmasına yönelik yöntemleri kapsar. Biyoteknoloji gen mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanır.

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisleri genlerin yalıtılması, çoğaltılması, farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi ya da genlerin bir canlıdan başka bir canlıya aktarılması gibi çalışmalar yapar. Genetik mühendisliğinin gelişimine katkıda bulunan bilimler genetik, moleküler biyoloji ve mikrobiyolojidir.