logo
Mutasyon ve Modifikasyon
8. Sınıf
1.

Aşağıda verilenlerden hangisi tilkininkine benzer bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "D" Düzenli olarak spor yapanların kaslarının gelişmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnek verilemez?
Doğru Cevap: "C" Sünnet olan bir erkeğin sünnetsiz çocuklarının olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Klonlama
Soru Açıklaması
4.
Çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin işleyişinin değişimine Modifikasyon denir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" Bukalemunun bulunduğu zemine göre renk değiştirmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyona örnek oluşturamaz?
Doğru Cevap: "D" Işıklı ortamda bitkilerin yeşil, karanlıkta yetişenlerin açık renk yapraklı olması
Soru Açıklaması
6.

Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz bağlanırsa siyah tüy çıkarır. Bu tüyler tekrar kazınır fakat bir daha buz koyulmaz ise tavşan, gene beyaz tüy çıkarır.
Bu olay aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Modifikasyon
Soru Açıklaması
7.
-Çölde yaşayan kaktüsler su depo eder.
-Bukalemun bulunduğu zemine göre renk değiştirir.
-Kurak bölge bitkilerinin kökleri topraktan derinlere doğru uzayıp dallanmıştır.
-Nemli bölge bitkilerinin yaprakları geniş yüzeylidir.
Yukarıda verilen ifadelere göre aşağıdaki hangi genellemeye ulaşılabiliriz?
Doğru Cevap: "A" Canlıların yaşadıkları çevreye uyum göstermeleri bu çevrede yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasıyla olur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi, rüzgârla tozlaşma yapan bitkilerde neslin devamını sağlayıcı bir adaptasyondur?
Doğru Cevap: "D" Çiçek tozlarının çok miktarda oluşması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mutasyonlara örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "C" Altı parmaklılık
Soru Açıklaması
10.
Canlıda çevre şartlarının etkisi ile meydana gelen kalıtsal olmayan değişmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Modifikasyon
Soru Açıklaması
logo
Mutasyon ve Modifikasyon
8. Sınıf
11.
Çevresel faktörlerin etkisi canlıda kalıtsal değişimler meydana getirmez sadece gen işleyişini değiştirir.” Diyen kişi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Adaptasyon
Soru Açıklaması
12.
Ortam şartlarının etkisiyle canlının dış görünüşünde meydana gelen geçici değişikliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Modifikasyon
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi DNA da meydana gelen değişiklikle nesillere aktarılır?
Doğru Cevap: "A" Mutasyon
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "B" Bazı bireylerin 46 yerine 47 kromozoma sahip olması
Soru Açıklaması
15.
Beyaz renkli himalaya tavşanlarının sırt bölgesi tıraş edilerek buz yastığı uygulandıktan sonra çıkan kılların siyah renkli olduğu gözleniyor.
Yukarıdaki gözlem aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Modifikasyon
Soru Açıklaması
16.
Bir cins arı, yüksek sıcaklıkta büyütülürse açık renkli , gelişebileceği en düşük sıcaklıkta büyütülürse siyah renkli olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu olayla benzerlik göstermez?
Doğru Cevap: "B" Afrika ‘da yaşayan insanların ten renginin siyah, Avrupa’ da yaşayan insanların ten renginin açık olması
Soru Açıklaması
17.
Spor yaparak kaslarını geliştiren babanın çocuğunun kasları gelişmemiş ise babada görülen bu özellik aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Modifikasyon
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda verilen olaylardan hangisi mutasyona örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Zararlı ışınların olduğu bir ortamdaki insanda kanser hücrelerinin oluşması
Soru Açıklaması
19.
Genlerin işleyişinin değişmesine modifikasyon denir. Modifikasyonu araştırmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini incelemelidir?
Doğru Cevap: "A" Tavşanın tüy renginin hava sıcaklığına göre değişmesini
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisinde mutasyon yoktur?
Doğru Cevap: "D" Yaraların iyileşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

MUTASYON

 • DNA eşlenmesi sırasında bazı hatalar olabilir.Bu durumda DNA’nın yapısı ve genlerin işleyişi değişir.DNA eşlenmesinin dışında hücre bölünmesi sırasında kromozom sayı ve yapısında da değişimler meydana gelebilir.Eşlenme veya hücre bölünmesi sırasında nükleotit dizilimin de ve kromozom sayısında meydana gelen değişikliklere mutasyon

 • Kimyasal ilaçlar,radyasyon,zehirli gazlar,ani sıcaklık değişimleri mutasyona neden olur.

 • Mutasyon; üreme hücrelerinde KALITSALDIR, vücut hücrelerinde KALITSAL DEĞİLDİR

 • Renk pigmentlerinin olmaması (alpinizm),down sendromu, kanser, keçilerde 4 boynuzluluk, çok parmaklılık, Van kedisinin gözleri mutasyona örnek olarak verilebilir.


 

MODİFİKASYON

 • Çevre etkisiyle oluşan kalıtsal olmayan değişikliklerdir.

 • Vücut hücrelerinde görülür.

 • Modifikasyona; ışık,ısı,nem,beslenme… gibi olaylar sebep olabilir.

 • Sirke sineği

 • Yazın tenin bronzlaşması, spor yapan insanların kaslarının şişmesi modifikasyona örnektir.


 

ADAPTASYON

 • Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve çoğalabilmek için çevreye uyum sağlamaları için geliştirdiği özelliklere adaptasyon

 • Kalıtsaldır.


Örnekler:

 • Çölde yaşayan tilkilerin kuyruk ve kulakları uzun, kutupta yaşayan tilkilerin kuyruk ve kulakları kısadır.

 • Çölde yaşayan kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması ve fazla su kaybını önlemesi.

 • Yarasaların gözleri görmediği için ses dalgalarıyla ilerlemesi.

 • Bukalemunun ortan rengine göre renk değiştirmesi.

 • Develer çöldeki kum fırtınalarından etkilenmesin diye burun ve kulakları aşırı kıllı olur.

 • Nilüfer bitkisi su ortamına uyum sağlasın diye yaprakları geniş olur.


Aynı bölgede yaşayan canlıler benzer adaptasyonlar gösterebilir.

 

Çöl faresi ile çöl tilkisi, kutup ayısı ile kutup tilkisi

 

BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknoloji; canlıların genetik yapısında istenilen yönde değişiklikler yaparak biyolojik bir sistemin ya da yapının endüstriyel boyutta kullanılmasına yönelik yöntemleri kapsar. Biyoteknoloji gen mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanır.

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisleri genlerin yalıtılması, çoğaltılması, farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi ya da genlerin bir canlıdan başka bir canlıya aktarılması gibi çalışmalar yapar. Genetik mühendisliğinin gelişimine katkıda bulunan bilimler genetik, moleküler biyoloji ve mikrobiyolojidir.