logo
Kalıtım
8. Sınıf
1.
Bireylerde kalıtsal karakterlerin oluşmasıyla ilgili olarak;

I. Bireyde; karakter genlerinden her ikisinin de çekinik olması

II. Bireyde; karakter genlerinden her ikisinin de baskın olması

III. Bireyde; karakter genlerinden birinin baskın diğerinin çekinik olması

Şeklindeki durumların hangilerinde yavru canlı dominant(baskın) fenotipli olabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Genotipi AO olan anne ile BO genotipli babanın çaprazlanmasıyla oluşacak çocuklarda,aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşma ihtimali en fazladır?
Doğru Cevap: "A" Heterozigot genotip
Soru Açıklaması
3.
Tek yumurta ikizi olan kardeşler,doğumdan hemen sonra birbirlerinden ayrılarak,biri köyde diğeri şehirde yaşatılmış, farklı eğitimler verilmiştir.

Bu kardeşler, yıllar sonra yan yana getirildiklerinde, kolayca ayırt edilebilen farklı özellikler göstermişlerdir.

Bu ikizlerin, aşağıdaki özelliklerinden hangisinin en fazla farklılık göstermesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Sevdikleri Yemekler
Soru Açıklaması
4.
Kıvırcık saçlı anne ile kıvırcık saçlı babanın düz saçlı çocuğu olmuştur.

Çocuğun düz saçlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Anne ile babada düz saçlılık geninin bulunması
Soru Açıklaması
5.
Kalıtımla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çekinik karakterlerin fenotipte görülmesi için alel genlerin birinde bulunması yeterlidir
Soru Açıklaması
6.
Siyah gözlü anne ile babadan, göz rengi mavi bir çocuğun olmasını nasıl açıklarsınız?
Doğru Cevap: "D" Anne ile babanın genlerinde çekinik mavi göz rengi vardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki karakterlerden hangilerinin çaprazlanmasından %50 oranında melez birey oluşamaz?
Doğru Cevap: "C" dd x DD
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ikiden fazla fenotip oluşturabilir?
Doğru Cevap: "C" AO , BO
Soru Açıklaması
9.
Siyah gözlü bir anne ile siyah gözlü bir babadan mavi gözlü bir çocuğun olması, aşağıdakilerden hangisi ile kesin açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Mavi göz geni hem annede hem babada vardır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda fenotipleri verilen bezelyelerden hangileri çaprazlandığında sarı bezelye oluşturulamaz? (Sarı renk yeşil renge baskındır.)
Doğru Cevap: "C" Yeşil (ss).yeşil (ss)
Soru Açıklaması
logo
Kalıtım
8. Sınıf
11.
Bir fare türünde, dominant bir gen homozigot durumda öldürücü olmaktadır.

Buna göre, heterozigot (Aa) genotipli iki fare çaprazlandığında, oğul dölü oluşturan bireylerin genotipi çoktan aza doğru nasıl sıralanabilir?
Doğru Cevap: "D" Aa – aa – AA
Soru Açıklaması
12.
Günümüzde genetik ile ilgili kuralların çoğu mendelin bezelyelerle yapmış olduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır .

Mendelin bezelyeleri seçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "B" yabancı tozlaşma yapması
Soru Açıklaması
13.
1/4 Arı döl (sarı )

2/4 Melez döl (sarı )

1/4 Arı döl (yeşil )

Aşağıdaki hangi genotipe sahip iki bireyin çaprazlanması ile yukarıdaki genotip oranları elde edilebilir? ( Sarı yeşile baskındır . Sarı - S , yeşil - s)
Doğru Cevap: "C" Ss × Ss
Soru Açıklaması
14.
Bir ailede anne melez olarak baskın özelliğe sahiptir. Çocuğun çekinik özelliğe sahip olabilmesi için babanın genotipi ;

1. Melez

2. Homozigot baskın

3. Homozigot çekinik

Yukarıdakilerden hangileri olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Bezelyelerde sarı tohum rengi dominanttır.

Melez sarı bezelye ile yeşil bezelye çaprazlandığında, hangi oranda yeşil bezelye elde edilebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 / 2
Soru Açıklaması
16.
Melez iki canlının çaprazlanmasından, hangi oranda resesif (çekinik) karakterde fertler meydana gelir?
Doğru Cevap: "A" 1 / 4
Soru Açıklaması
17.
Fen ve Teknoloji Öğretmeni tahtaya aşağıdaki cümleleri yazarak öğrencilerinden doğru veya yanlış olduğunu bulmalarını istiyor.

( ) İnsan da eşey kromozomları XX ve XY dir

( ) Çocuğun kız veya erkek olma olasılığı %50 dir.

( ) Çocuğun kız veya erkek olmasında anne etkilidir.

( ) Çocuğun kız veya erkek olmasında baba etkilidir.

Soruların hepsine doğru cevap veren bir öğrenci aşağıdaki sıralamalardan hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" D – D – Y – D
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda bazı çaprazlamalar verilmiştir.

I. AA X AA

II. Aa X aa

III. Aa X Aa

IV. aa X aa

Bu çaprazlamaların hangilerinde diğerlerinden daha az genotip çeşidi oluşur?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
19.


Hasan Öğretmen yukarıda fotoğrafları verilen Ahmet Bey ve Mihdiye Hanım’ın yapılan genetik incelemeler sonucunda, kesinlikle mavi gözlü çocuklarının olamayacağını öğrencilerine söylemiştir. Bu durumu nasıl açıklarsınız?

Öğrencilerin bu durum ile ilgili yaptığı açıklamalardan hangisi doğrudur?

(Kahverengi göz baskın (A), mavi göz çekinik (a) genle kontrol edilmektedir.)
Doğru Cevap: "A" Ahmet Bey AA, Mihdiye Hanım aa genoplidir.
Soru Açıklaması
20.


Yukarıdaki tabloda bazı kalıtsal özellikler verilmiş;bu özelliklerden çekinik özellikte olanların bulunduğu kutucukların boyanması istenmiştir.

Buna göre; boyamalardan sonra tablonun görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.