logo
Fen Bilimleri
8. Sınıf
1.


Ceyda spor salonunda şekildeki jimnastik hareketlerini yapmaktadır. Ceyda’nın yere uyguladığı basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
Doğru Cevap: "C" II>III>I
Soru Açıklaması
2.


X, Y, Z ve T dalgıçları dalmak üzere denize açılıyorlar.

Her biri farklı bir derinliğe şekildeki gibi daldığına göre X, Y, Z ve T dalgıçlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Doğru Cevap: "B" T>Z>Y>X
Soru Açıklaması
3.
Merve sıvıların basıncı iletmesi ile ilgili şekildeki posteri hazırlıyor.Aşağıdakilerden hangisi Merve’nin posterindeki fren sistemi ile benzer prensipte çalışmamaktadır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
4.


Düşey kesitleri şekildeki gibi olan K, L ve M kaplarının ağırlıkları eşittir.
(S=taban alanı)


Buna göre kapların durdukları zeminde temas ettikleri yüzeye uyguladıkları basınç kuvvetlerinin ( FK , FL ve FM) büyüklük sıralaması nasıldır?
Doğru Cevap: "A" FK = FL = FM
Soru Açıklaması
5.
Durgun sıvıların basıncı ile ilgili:

I. Sıvının bulunduğu kabın şekline bağlıdır.

II. Sıvının yoğunluğuna bağlıdır.

III. Sıvının derinliğine (yüksekliğine) bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Pascal prensibine göre sıvının serbest yüzeyine uygulanan basınç sıvı tarafından sıvının temas ettiği tüm noktalara aynen ve dik olarak iletilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi pascal prensibinden yararlanılarak çalışan araçtır?
Doğru Cevap: "A" Hidrolik fren sistemleri
Soru Açıklaması
7.


Ağırlıkları eşit K, L, M ve N tahta prizmaları taban alanları 2S, 3S, 4S ve 6S olarak şekildeki gibi yatay düzlemde durmaktadır.

Buna göre hangi tahta prizmanın tabanına yaptığı basınç en azdır?
Doğru Cevap: "B" N
Soru Açıklaması
8.

Küp şeklindeki tahta blok şekil I’de yatay zemine 2P’lik basınç uygulamaktadır.

 

Aynı tahta blok şekil II’deki zemine konulup durduğunda zemine uygulayacağı basınç kaç P olabilir?
Doğru Cevap: "A" 1,5
Soru Açıklaması
9.


Yükseklikleri eşit olan içinde su dolu kaplar şekildeki gibidir.


Kaplardaki suyun temas ettiği alt kısımdaki K, L ve M noktalarındaki PK, PL,
PM basınçları arasındaki ilişki nasıldır?
Doğru Cevap: "B" PK = PL = PM
Soru Açıklaması
10.
Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde, cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır.Öğrenci, verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşağıda verilmiştir.Buna göre öğrencinin, araştırmasında kullanacağı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
logo
Fen Bilimleri
8. Sınıf
11.
Günlük yaşamda alet ile yapılan iş küçük kuvvetle büyük basınç yaptırarak elde edilir.

Buna göre;

I. Çekiç ile çivi çakma

II. İğne ile dikiş dikme

III. Bıçak ile karpuz kesme

İfadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Trenlerin tekerlek sayısının çok olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Raylara uygulanan basıncı düşürür.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilen fiziksel niceliklerden hangisi birim yüzeye etki eden dik kuvvetin adıdır?
Doğru Cevap: "B" Basınç
Soru Açıklaması
14.


Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z cisimlerinin yükseklikleri eşittir.

Buna göre cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçların PX, PY, PZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
Doğru Cevap: "D" PX = PZ > PY
Soru Açıklaması
15.


Şekildeki K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları eşittir.


Bu cisimlerin durdukları zeminde dayanma yüzeyine uyguladıkları basınç kuvvetleri FK, FL, FM ’nin büyüklük sıralaması nedir?
Doğru Cevap: "A" FK = FL = FM
Soru Açıklaması
16.


Şekildeki bileşik kabın K, L ve M kollarında h yüksekliğinde sıvı dengededir.


K, L ve M kollarının sıvı tabanında oluşturduğu basınçlarının PK, FL, PM büyüklük ilişkisi nedir?
Doğru Cevap: "C" PK = PL = PM
Soru Açıklaması
17.


Yüzey alanları 2S ve 6S olan K prizmasının şekil I’deki yatay düzleme yaptığı basınç P1 , şekil II’deki yatay düzleme yaptığı basınç P2 ise P2/P1 oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
18.


Şekildeki cisimlerin ağırlıkları eşittir.


Buna göre cisimlerin zemine uyguladıkları basınç kuvvetlerinin ( FK, FL, FM, FN ) büyüklükleri arasındaki sıralama hangisidir?
Doğru Cevap: "D" FK = FL = FM = FN
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan basıncın küçülmesi günlük yaşamı kolaylaştırır?
Doğru Cevap: "C" Traktörlerin arka tekerlerinin geniş yapılması
Soru Açıklaması
20.
Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basıncın etkisini, yüzey alanını büyüterek veya küçülterek değiştirebiliriz.


 

Buna göre,


I. Çivinin ucunun sivri olması

II. Karda yürürken kar ayakkabısı giyilmesi

III. İş makinelerinin tekerlerinin yere değen kısmının kalın ve büyük olması

ifadelerinden hangileri basınç etkisini azaltmak için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.