logo
Elektrik Devreleri
Kazanım Testleri
1.
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
3.


Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Her iki lambanın da parlaklığı artar.
Soru Açıklaması
4.


Bu devredeki ampullerin parlaklığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" B lambası C lambasından daha parlaktır.
Soru Açıklaması
5.


Şekilde 4 volt büyüklüğünde bir pil ve 2 ohm dirence sahip ampulle bir devre oluşturulmuştur.

Bu devre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Seri bağlı ampul sayısı artarsa parlaklıklar azalır.
Soru Açıklaması
6.
Ampermetre ile ilgili,
I. Akım şiddetini ölçer.
II. Devreye paralel bağlanır.
III. Ölçülen değerin birimi amperdir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II.
Soru Açıklaması
7.
Özdeş K, L, M ve N ampullerinden oluşan şekildeki devre hazırlanmıştır.Bu devredeki ampullerin bağlanma şekilleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" M paralel bağlıdır.
Soru Açıklaması
8.
Özdeş ampullerle hazırlanan devreye ampermetreler şekildeki gibi bağlanmıştır.

Bu devredeki ampermetrelerin gösterdikleri akım değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" A1 > A2 > A3
Soru Açıklaması
9.
Ayşe 2 ohm ve 4 ohm dirençli ampullerle şekildeki devreyi oluşturmuştur.Ayşe yaptığı ölçümde V1 voltmetresinde 6 volt gerilim olduğunu görmüştür.
Buna göre V2 voltmetresinde kaç volt gerilim olduğunu görür?
Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması
10.
Ali proje ödevi olarak bir ampul ve bir pilden oluşan şekildeki gibi bir devre hazırlamıştır.Ali’nin hazırladığı bu devre hakkında arkadaşları şu yorumlarda bulunmuştur:

Ayşe: Özdeş bir pil daha seri olarak devreye eklenirse ampul daha parlak yanar.

Ahmet: Özdeş bir ampul daha seri olarak devreye eklenirse ampulün parlaklığı azalır.

Mehmet: Özdeş bir ampul daha paralel olarak devreye eklenirse ampulün parlaklığı artar.

Buna göre hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorumlar doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ayşe ve Ahmet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.