logo
Fen Bilimleri
Sindirim Sistemi
1.
Galiba yemeği biraz fazla kaçırmışım. Karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin. Hepsindenyedim.  vAma bunlardan birtanesi midemde kimyasal sindirime uğradı.

 

Bu besin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Protein
Soru Açıklaması
2.
Yediğimiz besinlerden vücudumuzu oluşturan hücrelere geçebilmesi için aşağıdaki hangi olayın öncelikli olarak gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" A) Siindirim
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sindirim sırasında yiyeceklerin izlediği yolu doğru olarak göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" ağız – yemek borusu – mide – ince bağırsak – kalın bağırsak – anüs
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri sindirim sistemi organlarından biri değildir?

 

I. mide

II. kalp

III. kalın bağırsak
Doğru Cevap: "D" Yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Sindirim sonucunda ince bağırsakta elde edilen besinleri hücrelere taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" kan
Soru Açıklaması
6.
Sindirim sisteminde su ve minerallerin kana karıştığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" kalın bağırsak
Soru Açıklaması
7.
İnsanlarda proteinlerin kimyasal sindirimi, sindirim sisteminin hangi organında başlar?
Doğru Cevap: "B" Mide
Soru Açıklaması
8.
Besinlerin kana geçtiği sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnce bağırsak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sindirimin temel nedenidir?
Doğru Cevap: "D" Besinleri hücre zarından geçebilecek duruma getirmek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı yapılardandır?
Doğru Cevap: "B" Karaciğer
Soru Açıklaması
logo
Fen Bilimleri
Sindirim Sistemi
11.
Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindiriminin başladığı organımızdır?
Doğru Cevap: "B" Mide
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda verilen organlardan hangisinde sindirim olayı gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" ağız
Soru Açıklaması
13.
Karbonhidratların kimyasal sindirimi vücudumuzun neresinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Ağız-ince bağırsak
Soru Açıklaması
14.
Ağız → Yutak → ? → Mide → ? → Kalın bağırsak

Yukarıda besinlerin sindirim sisteminde izlediği yol verilmiştir.

Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Yemek Borusu – İnce Bağırsak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki organların hangisinde sindirim gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" Yemek borusu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "D" Yemek borusu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" Midenin kasılıp gevşemesiyle besinlerin küçük parçalara ayrılması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

 

I- Proteinlerin kimyasal sindirimi mide de başlar.

II- Yağların kimyasal sindirimi ağızda başlar.

III- Karbonhidrat , yağlar ve proteinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır.
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
19.
Sindirilen besinlerin kana geçmesi aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" ince bağırsak-villüs
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?
Doğru Cevap: "C" köfte
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.