logo
Güneş Sistemi ve Tutulmalar
6. Sınıf
1.
Aşağıda verilen gezegenlerden hangisi iç gezegenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Neptün
Soru Açıklaması
2.
Güneş Sistemi'ndeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegeni hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merkür
Soru Açıklaması
3.
Zühre, Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinen gezegen hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Venüs
Soru Açıklaması
4.
"Olympus Mons" isimli 21 km yüksekliğinde volkanik dağ hangi gezegende bulunur?
Doğru Cevap: "C" Mars
Soru Açıklaması
5.
Aralarındaki birçok benzerlikten dolayı “Dünya’nın ikizi” olarak da bilinen gezegen aağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Venüs
Soru Açıklaması
6.
Günümüze kadar keşfedilen gezegenler arasında yaşanabilir olan tek gezegen aağıdakilerdeen hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dünya
Soru Açıklaması
7.
Adını Antik Roma Savaş Tanrıçasından alan ve bugüne kadar en çok uzay aracı gönderilen gezegen aağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mars
Soru Açıklaması
8.
Güneş’e en uzak gezegendir. Güneş’e olan uzaklığı, Dünya’dan 30 kat daha fazladır. Adını Antik Roma “Denizlerin Tanrısı”ndan almaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen gezegen aağıdakilerden hangisidr?
Doğru Cevap: "C" Neptün
Soru Açıklaması
9.
Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenlerden hangilerinin uydusu yoktur?
Doğru Cevap: "B" Venüs - Merkür
Soru Açıklaması
10.
Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan ve Güneş Sistemi’ndeki en kısa güne sahip olan gezegen hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Jüpiter
Soru Açıklaması
logo
Güneş Sistemi ve Tutulmalar
6. Sınıf
11.

 • Güneş’e en yakın gezegendir.

 • Güneş sisteminin en hızlı gezegenidir.


Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidr?
Doğru Cevap: "A" Merkür
Soru Açıklaması
12.
Güneş Sisteminde yer alan gezegenler ile ilgili bazı özellikler verilmiştir.

I. Mars gezegeninin uydusu yoktur.

II. Satürn, Güneş sistemi içerisindeki yoğunluğu en düşük gezegendir.

III. Uranüs,Güneş’e en uzak ikinci gezegendir.

Buna göre verilen bilgilerden hangisi yada hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
13.
Dünya’da olduğu gibi farklı mevsimlerin yaşandığı ve Dünya’dan sonra yaşama en uygun gezegen hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mars
Soru Açıklaması
14.
Güneş'in batıdan doğup, doğudan batan ve saat yönünde dönen gezegen hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Venüs
Soru Açıklaması
15.

 • En sıcak gezegen gezegendir.

 • Adını Roma tanrıçasından almıştır.

 • Dünya ile yaklaşık aynı büyüklüktedir.


 

Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidr?
Doğru Cevap: "D" Venüs
Soru Açıklaması
16.
 

 • Büyük bir hidrojen ve helyum bulunmaktadır.

 • Güneş ışığının büyük bir bölümünü yansıtmaktadır.

 • Çap ve kütle bakımından en büyük gezegendir.


 

Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidr?
Doğru Cevap: "C" Jüpiter
Soru Açıklaması
17.
Güneş'e en yakın 3. gezegen ve 6. gezegen sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dünya - Satürn
Soru Açıklaması
18.
Güneş Sisteminde bulunan en büyük 3 gezegenin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Jüpiter - Satürn - Uranüs
Soru Açıklaması
19.
- En büyük uydusu Titan'dır.

- Güneş Sistemini 2. büyük gezegenidir.

- Gezegenin ortalama sıcaklığı -180 ºC dir.

Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidr?
Doğru Cevap: "C" Satürn
Soru Açıklaması
20.
Güneş etrafında dönerken kendi ekseni etrafında da dönebilen gezegenlere benzeyen gök cisimlerine ........................ denir.

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Asteroit
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

GÜNEŞ SİSTEMİ

Merkezinde Güneş, çevresinde elips yörüngeler üzerinde dönen 9 gezegen, bunlara ait uydular, küçük gezegenler, göktaşları, meteorlar ve kuyruklu yıldızlardan oluşan gökcisimleri topluluğuna Güneş sistemi denir. Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağı Güneştir .

GÜNEŞ

Güneş yaklaşık olarak küre biçiminde ve Dünya'mızdan çok büyük olan ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş, Dünya'mızdan çok uzakta olduğu için küçük görülür.

Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının 100 katına ve Ay'ın çapının 400 katına eşittir. Güneş'in sıcaklığı çok fazladır. Bu nedenle Güneş'in yapısında bulunan maddeler gaz halindedir .

GEZEGENLER

 • Güneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir. Gezegenler Güneş'e farklı uzaklıkta, elips şeklindeki yörüngelerinde, aynı yönde dönerler. Gezegenler Güneş etrafında döndükleri gibi, kendi eksenleri etrafında da dönerler. Güneş sisteminde 8 tane gezegen vardır.

 • Bunlar Güneş’ten dışarı doğru şu şekilde sıralanır: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton.

 • Dünya ve Güneş arasındaki Merkür, Venüs,Dünya ve Mars iç gezegenler; Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton dış gezegenler olarak adlandırılır.


 

MERKÜR

 • Güneş'e en yakın olan gezegendir.

 • Güneş etrafındaki dönüşünü 88 günde tamamlar.

 • Merkür'ün herhangi bir doğal uydusu yoktur.

 • Hidrojen, helyum ve neon gazlarından oluşan ince bir atmosferi vardır.

 • Merkür'ün yüzeyinde Ay'ın yüzeyindekilere benzeyen kraterler vardır.


VENÜS

 • Güneş’e yakınlık bakımından ikinci, büyüklük bakımından altıncı

 • Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı olarak da isimlendirilir. Bir diğer adı da 'Çoban yıldızı'dır. Görülebildiği zamanlar, gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker.

 • Kendi ekseni etrafında diğer gezegenlerin aksine saat yönünde dönen tek gezegendir.

 • Atmosferindeki yoğun karbon dioksit, ısıyı tutarak şiddetli bir sera etkisi Bu nedenle Venüs, 480C’lik en yüksek yüzey sıcaklığı ile en sıcak gezegendir.

 • Uydusu ve halkası


DÜNYA

 • Üzerinde yaşadığımız, Güneş’e yakınlık bakımından üçüncü, büyüklük bakımından beşinci olan gezegendir.

 • Yüzeyinin yaklaşık üçte ikisi suyla kaplıdır. Yüzeyinde ayrıca dağlar, denizler, vadiler ve aktif volkanlar bulunur.

 • Dünya'nın atmosferi diğer gezegenlerin atmosferlerinden tamamen farklıdır, serbest oksijen içerecek şekilde değişmiştir.

 • Çevresinde dolanan Ay, Dünya’nın tek uydusudur.

 • Halkası yoktur.


MARS

 • Güneş’e yakınlık bakımından dördüncü, büyüklük bakımından gezegendir.

 • “Kızıl Gezegen” adıyla da bilinir. Bu sıfatı toprağına kırmızı rengi veren demir oksitten almıştır.

 • Çoğunlukla karbon dioksitten oluşan ince bir atmosferi vardır.

 • Üzerinde bir zamanlar akarsuların olduğunu gösteren vadiler; denizlerin olduğunu gösteren düzlükler bulunuyor. Bugünse su donmuş halde kutuplarda, ya da toprak altında bulunuyor. Geçmişinde yaşam barındırmış olabileceğine inanılıyor. Dünya’dan gönderilen uzay araçları bunun izlerini arıyorlar.

 • Mars’ta da mevsimler vardır. Mars günü dünya gününden yalnızca 1 saat uzundur.
  Ama Güneş’ e olan ortalama uzaklığından dolayı yüzey sıcaklığı ortalama -28C’dir.

 • İki Uydusu vardır, halkası yoktur.


JÜPİTER

 • Gezegenlerin en büyüğüdür (318 Dünya kütlesi). Güneş’e yakınlık bakımından beşinci

 • 63 tane uydusu tespit edilmiştir.

 • Etrafında toz ve taş parçacıklarından oluşmuş, ince, karanlık bir halka bulunmaktadır.

 • Çoğunluğu hidrojen ve helyumdan oluşmuş kalın ve karmaşık bir atmosfer tabakası bulunmaktadır.

 • Soğuk bir gezegendir (-147C).


SATÜRN

 • Güneş’e yakınlık bakımından altıncı, büyüklük bakımından Jüpiter’den sonra ikinci büyük gezegendir (95 Dünya kütlesi).

 • Etrafındaki gaz, buz ve kaya parçalarından oluşan halkalarla tanınır.

 • Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biridir. (diğerleri, Merkür, Venüs, Mars, ve Jüpiter).

 • 56 uydusu tespit edilmiştir. En büyük uydusunun adı Titandır. Titan, Merkür'den daha büyüktür ve Güneş Sistemi'nde önemli bir atmosfere sahip olan tek uydudur.

 • Soğuk bir gezegendir. (-202C’).


URANÜS

 • Güneş’e yakınlık bakımından yedinci, büyüklük bakımından üçüncü büyük gezegendir. (14 Dünya kütlesi).

 • Güneş çevresindeki yörüngesinde yuvarlanan bir varil gibi yan yatmış olarak döner.

 • 10 halkası, beş büyük 22 küçük uydusu tespit edilmiştir.

 • Uranüs, Güneş çevresinde bir devrini 84 yılda

 • Metan ve amonyaktan oluşan zehirli bir atmosferi vardır.

 • Soğuk bir gezegendir. (-215C’).


NEPTÜN

 • Güneş’e yakınlık bakımından sonuncu, Kütle açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü (17 Dünya kütlesi), çap açısından bu iki gezegen ve Uranüs'ün ardından dördüncü sırada gelir.

 • Uranüs’ün ikizi Halkası yoktur. 13 uydusu tespit edilmiştir.

 • Metan ve hidrojenden oluşmuş bir atmosferi vardır.

 • Soğuk bir gezegendir. (-228C’).


GÜNEŞ VE AY TUTULMASI

 • Dünya, Güneş etrafında dolanırken, Ay da Dünya etrafında dolanır. Bazen Ay Dünya’nın gölgesine girer, bazen de Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer.

 • Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya gelip Ay, Dünya’nın gölgesinde kaldığında üzerine ışık düşmez. Bu olaya Ay tutulması adı verilir.

 • Güneş, Ay ve Dünya aynı hizaya geldiğinde ise, Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer. Dünya üzerinde tam karanlık ve yarı karanlık bölgeler oluşur. Bu olaya Güneş tutulması adı verilir.