logo
Destek ve Hareket Sistemi
Test 3
1.
I. İsteğimizle çalışır.

II. Hızlı kasılır.

III. İç organların yapısında bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri çizgili kasların özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda uzun kemiğin yapısı verilmiştir. Harflerin doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sert Kemik Dokusu-Kemik Zarı-Sarı Kemik İliği-Kan Damarları-Süngerimsi Doku-Kıkırdak
Soru Açıklaması
3.
Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Enerji kullanmaları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kas türlerinden hangisi yada hangileri isteğimiz dışında çalışır?

I. Düz kas

II. Çizgili kas

III. Kalp kası
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
5.
1- İsteğimizle çalışır

2- Hızlı kasılır

3- Çabuk yorulur

Yukarıda verilenlerden hangileri çizgili kaslara ait özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Bir kemik üzerinde yapılan çalışmalarda kemiğin enine büyümediği tespit edilmektedir.

Buna göre kemiğin hangi kısmı görevini yapamamaktadır.
Doğru Cevap: "B" Kemik zarı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ifadelerden hangileri çizgili kas için doğrudur?

I- İsteğimiz dışında çalışır

II- Hızlı kasılır, çabuk yorulur.

III- İskelet sistemimizde bulunur.
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda kemik çeşitleri verilmiştir.

I. Kısa Kemik

II. Uzun Kemik

III. Düzensiz Şekilli Kemik

IV. Yassı Kemik

Yukarıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi veya hangilerinde sarı kemik iliği bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
Destek ve hareket sisteminin sağlığı ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuzdur?
Doğru Cevap: "B" Dengesiz ve düzensiz beslenmek
Soru Açıklaması
10.
Kemikler sert ve dayanıklı yapılardır.

Buna göre kemiğe sertlik ve dayanıklılık kazandıran mineraller nelerdir?
Doğru Cevap: "D" Kalsiyum - Fosfor
Soru Açıklaması
logo
Destek ve Hareket Sistemi
Test 3
11.
Aşağıda verilenlerden hangisi destek ve hareket sisteminin kısımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Damar
Soru Açıklaması
12.
Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
Doğru Cevap: "D" Ağır cisimleri dizlerimizi bükmeden kaldırmalıyız.
Soru Açıklaması
13.
I. Kemiği en dıştan sarar.

II. Kan hücrelerini üretir.

III. Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar.

Yukarıda numaralandırılmış görevlerden hangileri kemik zarına aittir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
14.
• Çizgili yapıdadır.

• İsteğimiz dışında çalışır.

• Ritmik şekilde kasılıp ve gevşer.

Verilen özellikler hangi organımızdaki kasa aittir?
Doğru Cevap: "B" Kalp
Soru Açıklaması
15.
I . Kolun bükülmesi

II . Yer değiştirebilme

III. Böbreklerde kanın süzülmesi

İnsanda yukarıdaki olayların hangileri kasların hareketleriyle sağlanır ?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
16.
I . Enerji tüketimi fazladır

II. İstemsiz olarak çalışır

III. Çabuk yorulurlar

Yukarıdaki özelliklerden hangileri düz kaslara ait özelliktir ?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
17.
Bir kolun kaslarla hareket ettirilmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez ?
Doğru Cevap: "A" Kasların hepsi gevşer
Soru Açıklaması
18.
Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Enerji kullanmaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi,düz kaslara ait özellik değildir?
Doğru Cevap: "D" Düzenli, ritmik çalışmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Kaslar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

İSKELET

 • Vücudumuzun dik durmasını ve hareket etmesini sağlayan, kemiklerden oluşan yapıya iskelet

 • İnsanda iskelet, kas ve eklemler destek ve hareket sistemini oluşturur.

 • Vücudumuzdaki iskelet yaklaşık olarak 206 kemikten oluşmuştur.

 • Kemikler canlı bir yapıya sahiptir.

 • Kemiklerin yapısında bulunan kalsiyum, magnezyum, ve fosfor gibi minareler kemiğe sertlik kazandırır.


DESTEK VE HAREKET SİSTEMİMİZİN GÖREVLERİ

 1. Vücudun şekil kazanmasını sağlar.

 2. Vücudumuzun dik durmasını sağlar.

 3. Organlara ve kaslara tutunma ortamı sağlar.

 4. Bazı iç organları dış etkilerden korur.

 5. Bazı mineralleri depolar ve kan hücrele- rini üretir.

 6. Hareket ve bedensel iş yapılmasını sağlar.


KEMİKLER

 • İskelet sistemi kemiklerden oluşur.


KEMİĞİN YAPISI

Bütün kemikler periost (kemik zarı) denilen bir zar ile örtülüdür. Periost  kemiğin enine büyümesini, beslenmesini ve onarılmasını sağlar.

Kemikler yapısal olarak ikiye ayrılır:

  1-) Sıkı Kemik Dokusu (Sert Kemik): Kemik zarını altında bulunur. Kemiğe sertlik verir. Uzun kemiklerin gövde kısmında, yassı ve kısa kemiklerin dış kısmında bulunur.

Sarı İlik: Sadece uzun kemiklerde bulunur.  Yağ depolar. Kırmızı iliğin yetersiz kaldığı Durumlarda akyuvar hücrelerini üretir.

  2-) Süngerimsi Kemik Dokusu

Uzun kemiklerin baş kısımları ile yassı ve kısa kemiklerin iç kısımlarında gözenekli halde bulunur.

Kırmızı İlik:  Süngerimsi kemik dokuda bulunur. Kan hücrelerini üretmekle görevlidir.

Kıkırdak Doku: Kemiklerin baş kısmında kıkırdak doku bulunur.  Hareket sırasında kemiklerin aşınmasını önler. Ayrıca kemiğin boyuna büyümesini sağlar.

Kemik Oluşumunu Etkileyen Faktörler:

 • Genetik faktörler.

 • Mineraller (Kalsiyum, fosfor): Mineraller kemiğe sertlik verir. Kemik erimesinde miktarı azalır.

 • Hormonlar (Parathormon, kalsitonin)

 • Vitaminler (D vitamini): Vitaminler kemiğe esneklik verir. Eksikliğinde raşitizm adı verilen kemik eğriliği görülür.


 

KEMİK ÇEŞİTLERİ:

 • İskeletimizde şekil, büyüklük ve özelliklerindeki farklılığa göre, dört çeşit kemik vardır.


1- KISA KEMİK:

 • En ve boy kalınlıkları birbirine yakın olan kemiklerdir. El ve ayaklardaki bilek kemikleri bu gruba girer.

 • *** Kısa kemiklerde sarı kemik iliği bulunmaz.


2 – UZUN KEMİK:

 • Uzunluğu kalınlığından fazla olan kemiklerdir. Silindir şeklindedir.

 • El, kol, ayak, ve bacaklarda bulunur. Uyluk, bacak, baldır, kaval, dirsek,  ön kol ve pazu kemiği bu gruba girer.


*** Yapısında sarı kemik iliği  bulunur.

NOT:

 İnsan vücudundaki  en uzun kemik  uyluk kemiğidir.

3 –YASSI KEMİK:

 • Düz ve yüzeyleri geniş olan kemiklerdir yani eni ve boyu fazla, kalınlığı çok az olan kemiklerdir.

 • Göğüs, kaburga, kalça, leğen,diz kapağı, kafatası, kürek ve topuk kemikleri bu gruba


***Sarı kemik iliği bulunmaz.

***Kırmızı kemik iliği bulunur.

***Sünger doku sert dokudan fazladır.

     EKLEMLER

İki kemiğin birleştiği yerdir. Kemiklerin hareket etmesine olanak sağlar.Hareket yeteneklerine göre farklı türleri vardır.3 çeşit eklem vardır. Bunlar; oynar eklem, yarı oynar eklem, oynamaz eklemdir.

  Oynamaz Eklem

Kafatası kemikleri arasındaki eklemdir.Birbirlerine çok sıkı bağlanmıştır.

   Yarı Oynar Eklem

Omurlar arasındaki eklemdir.Eklem yapan kemikler arasında kıkırdak vardır.

Oynar Eklem

Diz, dirsek, omuz ve kalça kemikleri bu gruba örnek verilir.Hareketi sağlar.

KASLAR

Hareketi sağlayan dokudur.Kasılıp gevşeme özelliği vardır.İskeletin çevresini sarar.Kaslar kemiklere kiriş (Tendon) adı verilen kuvvetli kordonlarla bağlanır.Kaslar vücudumuzda bulundukları yere göre farklı özellik gösterir.

   DÜZ KASLAR

Hücreleri iğ şeklindedir.İç organlarda bulunur.Hücreleri yavaş  ve devamlı kasılır.İsteğimiz dışında çalışır.

ÇİZGİLİ KASLAR

Kırmızı renklidir.Çok çekirdekli görünür.Kemiklere bağlı kaslardır.İsteğimizle çalışır.Hızlı kasılır, çabuk yorulur.

KALP KASI

Kırmızı renklidir. Yapısı çizgili kasa benzer.Çalışması düz kasa benzer. Kasların çoğu çiftler halinde çalışır.Bir kasımız çalışırken, diğeri gevşer. Kaslarımız kasılırken aynı zamanda şişer ve sertleşir.