logo
Fen Bilimleri
İnsan ve Çevre
1.
Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Binaların ovalara yapılması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini azaltmak için yapılacak uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Binalarda dayanıklı malzeme kullanmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?
Doğru Cevap: "C" Doğal yasam alanlarının korunması
Soru Açıklaması
4.
Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme ne denir?
Doğru Cevap: "A" Sera
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında yoktur?
Doğru Cevap: "B" Suni yem
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvıatıklar akarsulara boşaltılmalıdır.
Soru Açıklaması
7.
I. Orman yangınları
II. Akarsuların kirlenmesi
III. Havadaki karbondioksit miktarının artması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri insan faaliyeti sonucu oluşan çevre sorunudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Çevre sorunlarının nedenleri

  • Bilinçsiz avlanma

  • Yanardağ patlaması

  • Deprem

  • Plansız şehirleşme

  • Aşırı otlatma

  • Toprağı yanlış sürme


Yukarıdaki  kaç tanesi insanlardan kaynaklanan çevre sorunlarıdır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
9.
I. Ağaçların kesilmesi

II. Ormanların yakılması

III. Cam, pil, plastik, kağıt gibi atıkların ayrı ayrı toplanması

IV. Fabrika bacalarından zehirli gazların çıkması

Öznur çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerin listesini yukarıdaki gibi çıkarmıştır.

 Öznur kaçıncı maddede yanlışlık yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
10.
Sera etkisi aşağıdaki hangi çevre sorunu sonucu oluşur?
Doğru Cevap: "D" Hava kirliliği
Soru Açıklaması
logo
Fen Bilimleri
İnsan ve Çevre
11.
Aşağıdaki bitkilerden hangisi ülkemizin biyoçeşitliliğindendir?
Doğru Cevap: "A" Hünnap
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Anadolu leoparı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.