logo
Fen Bilimleri
İnsan ve Çevre
1.
Aşağıdaki canlılardan hangisi günümüzde ülkemizde yaşayan canlılardandır?
Doğru Cevap: "B" Boz ayı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
Doğru Cevap: "D" Güvercin
Soru Açıklaması
3.
Sera etkisi aşağıdaki hangi çevre sorunu sonucu oluşur?
Doğru Cevap: "B" Hava kirliliği
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?
Doğru Cevap: "C" Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Plastik ürünler
Soru Açıklaması
6.
Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır.

Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?
Doğru Cevap: "C" Tür çeşidi ve sayısı artar.
Soru Açıklaması
7.
I. Sanayi atıkları deniz ve göllerin kirlenmesine neden olur.
II. Kirli suları kullanan insanlar kolera, sarılık, tifo gibi hastalıklara yakalanmaktadırlar.
III. Kirli sularda yaşayan canlılar kirlilikten etkilenmez.

Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur ?
Doğru Cevap: "B" I – II
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dünyadaki suyun tamamı içilebilir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için alınması gereken önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Kağıt, cam, plastik, pil gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmak
Soru Açıklaması
10.
Çevre kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çevre kirliliği insanların yaşadıkları çevrelerinde meydana gelen olumlu değişikliklerdir.
Soru Açıklaması
logo
Fen Bilimleri
İnsan ve Çevre
11.
I. Egzoz dumanı
II. Petrol ürünleri
III. Asit yağmurları
IV. Tarım ilaçları
V. Çöpler
VI. Bakteriler

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliğine yol açar?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bozulan bir çevrenin insan sağlığına etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Anne karnındaki bebeklerin çevre kirliliğinden etkilenmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sanayi tesislerinde oluşan atıkların suya katılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
14.
Çevreyi korumak ve geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
Doğru Cevap: "A" Doğal kaynaklarımızı sınırsız kullanmak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
Doğru Cevap: "A" Kelaynak kuşu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.