logo
Fen Bilimleri
Elektrik Devre Elemanları
1.
Bir devrede pilin enerjisi ampullerin parlaklığını etkiler. Bir devrede sadece ampul sayısını artırırsak ampullerin parlaklığı nasıl değişir?
Doğru Cevap: "A" artar
Soru Açıklaması
2.
Bir devredeki ampulün parlaklığını etkileyen yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" pil sayısı - ampul sayısı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin sembolü yanlış belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
4.
“Ampullerin yerleştirildiği bölüme ………, pillerin yerleştirildiği bölüme……… denir. ”

Cümlesindeki boşluklara sıra ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" duy-pil yatağı
Soru Açıklaması
5.
I. Pil        II. Ampul             III. Anahtar

IV. Bağlantı kablosu           V. Priz      VI. Akü

Yukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" V-VI
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" 3 pil, 3 ampul
Soru Açıklaması
7.


Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebidir?
Doğru Cevap: "A" Devrede enerji veren güç kaynağı yoktur.
Soru Açıklaması
8.
Elektrikle çalışan aletlerin devre şemaları kullanım kılavuzunda yer alır. Bu devre şemaları kullanım kılavuzuna ne amaçla konulmuştur? 
Doğru Cevap: "C" Alet bozulduğunda tamir edecek servisin şemaya bakması için.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi üretmez?
Doğru Cevap: "D" gaz lambası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ampulün tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" İçinde elektrik enerjisiyle ışık veren tel bulunan renksiz, havası boşaltılmış cam şişedir.
Soru Açıklaması
logo
Fen Bilimleri
Elektrik Devre Elemanları
11.
Devreyi açıp kapamaya yarayan parçaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" anahtar
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki devrelerden hangisinde ampul ışık verir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
13.
Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını azaltır?
Doğru Cevap: "D" Devredeki ampul sayısını artırmak.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.