logo
Mevsimler ve İklim
Kazanım Testleri
1.
I. Orman alanlarının arttırılması
II. Fosil yakıt kullanımının artması
III. Fabrika bacalarına filtre takılması
Yukarıdakilerden hangileri atmosferde sera gazlarının birikmesini arttırır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II.
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.
Bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenen meteorolojik olayların ortalamasına iklim denir.
Buna göre,
I. Hava olayları tahminidir.
II. Geniş bir bölgede geçerlidir.
III. Uzun sürede meydana gelen hava olaylarının ortalamasıdır.
ifadelerinden hangileri iklime ait özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
4.
İklimlerin yapısında meydana gelen küresel çaptaki değişimlere küresel iklim değişikliği denir.
Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi küresel iklim değişikliklerinin sonuçları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Fosil yakıtların tükenmesi
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki diyagrama göre kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi hangi tarihte başlar?
Doğru Cevap: "D" 21 Mart
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
I. Ankara’ya üç gündür yağmur yağmıyor.
II. Eskişehir’de en çok yağmur Mayıs ayında yağar.
III. İç Anadolu Bölgesi’nde yazlar sıcak ve kurak geçer.
Yukarıdakilerden hangileri bir klimatoloğun araştırma sonuçlarıdır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Meriç: Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi günlük sıcaklık farklarının oluşmasını sağlar.

Asya: Dünya’nın dönme eksenindeki eğim sonucu gece ve gündüz ortaya çıkar.

Mehmet: Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi 365 gün 6 saat sürer.

Öğrencilerin Dünya ile ilgili verdiği bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız Meriç
Soru Açıklaması
9.
Bir meteoroloğun görevleri ile ilgili,
I. Hava olaylarının nasıl olduğunu araştırır.
II. Toprak kayması, çığ gibi olayları araştırır.
III. Hava tahmin raporları hazırlayarak insanların önlem almalarını sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
10.
Kuzey ve güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği
Soru Açıklaması
logo
Mevsimler ve İklim
Kazanım Testleri
11.
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.