logo
Mevsimler ve İklim
Test 1
1.
Hava sıcaklığı arttığı zaman aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?
Doğru Cevap: "D" Havada bulunan gaz molekülleri arasındaki uzaklık azalır.
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.


Hava olayları ile ilgili verilen açıklamalarda, numaralarla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kar
Soru Açıklaması
4.
Nemli havanın yeryüzüne yakın bölgelerde veya gökyüzüne yakın bölgelerde yoğuşmasına bağlı olarak farklı yağış biçimleri oluşur.
Buna göre aşağıdaki yağış türlerinden hangisi yeryüzüne yakın bölgelerde nemli havanın yoğuşmasıyla oluşur?
Doğru Cevap: "B" Çiy
Soru Açıklaması
5.
I. Havadaki su buharı miktarı
II. Havadaki oksijen gazı miktarı
III. Havayı oluşturan moleküllerin birbiriyle çarpışması sonucu oluşan basınç

Yukarıdaki ifadelerden hangileri hava olaylarının temel sebepleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda bir rüzgâr çeşidinin görseli verilmiştir.


Rüzgârların birbirleriyle çarpışarak görseldeki gibi girdap oluşturması sonucu meydana gelen rüzgâr çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hortum
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarını etkileyen faktörlerin ölçümü için kullandığımız araçlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Ampermetre
Soru Açıklaması
8.
Yere yakın su buharının yoğunlaşması sonucu görüş mesafesinin kısalmasına neden olan çok küçük su damlacıklarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sis
Soru Açıklaması
9.
I. Bulut içindeki hava hareketleri su damlacığının yere düşmesini engeller.
II. Bulut içinde sıcak hava yükselirken soğuk hava aşağı yönde ilerler.
III. Su damlacıkları hava hareketinin taşıyamayacağı ağırlığa ulaşınca yeryüzüne iner.
IV. Bulut içindeki bu hava hareketi sonucunda su damlacıkları birleşerek büyür.
Yukarıda verilen olaylar hangi sıraya göre dizildiğinde yağmurun oluşum aşamaları doğru sıralanmış olur?
Doğru Cevap: "B" II - IV - I - III
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
logo
Mevsimler ve İklim
Test 1
11.


Yukarıda bahsedilen olaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Erozyon
Soru Açıklaması
12.
I. Yağışlar
II. Rüzgârlar
III. Gece - gündüz sıcaklık farkı
Yukarıda verilen olaylardan hangileri yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.