logo
Fotosentez
Çıkmış Sorular
1.
Doğru Cevap: "C" Canlıların hepsi, güneş enerjisini besin üretmek için kullanabilir.
Soru Açıklaması
2.

Öğrenci, bu düzeneklerde aşağıdaki uygulamalardan hangisini yaparsa amacına ulaşır?
Doğru Cevap: "D" Karanlık ortamdaki düzenekleri ışıklı ortama almalıdır.
Soru Açıklaması
3.
Bir öğrenci fotosentezi etkileyen faktörleri incelemek istiyor. Bunun için özdeş bitki ve cam fanusları kullanarak şekildeki düzenekleri hazırlıyor.

Öğrenci deney süresince aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularsa amacına ulaşır?
Doğru Cevap: "A" Işığın etkisini gözleyecekse I ve III’ü seçmelidir.
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Bir öğrenci bitkilerin gelişimine etki eden bazı koşulları araştırmak için aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Düzeneklerde saksı bitkileri, toprak özellikleri ve miktarları özdeş olup hepsine aynı miktarda su verilmektedir.Öğrenci bu düzenekleri kullanarak bu bitki türünün gelişiminde,
I. Işık
II. Sıcaklık
III. Su
faktörlerinden hangilerinin etkilerini araştırabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
6.
Mehmet, ışığı sürekli yanan akvaryumunda balık beslemektedir. Bir gün, dışarıdaki havayı akvaryumdaki suya püskürten hava motoru bozulur.


Buna göre yaşadıkları ortamda sürekli oksijene ihtiyacı olan bu balıkların yaşamına devam edebilmesi için, Mehmet aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Akvaryuma su bitkileri ve alg koymalıdır.
Soru Açıklaması
7.
Fotosentez yapan su yosunlarının yer aldığı bir ekosistemde, somon balıkları su yosunlarıyla beslenen sinek larvalarını yemektedir. Bu ortamdaki canlıların atıkları ve ölü organizmaları bakteriler tarafından parçalanmaktadır.

Bu ekosistemdeki beslenme ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bakteriler, yalnızca su yosunlarıyla beslenmektedir.
Soru Açıklaması
8.
Bir öğrenci cam fanus, bitki, fare ve besinler kullanarak karanlıkortamda hazırladığı aşağıdaki özdeş düzeneklerden birini lamba ile aydınlatıyor.Aydınlık ortamdaki farenin daha uzun süre yaşadığını gözlemliyor.

Öğrenci bu deneyle ilgili olarak

I. Bitkiler karanlık ortamda solunum yapamaz.

II. Bitkiler yapay ışıkta fotosentez yapabilir.

III. Fotosentez sonucunda oksijen gazı oluşur.

çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
9.
Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörleri in-celeyen bir öğrenci numaralanmış aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Düzeneklerdeki saksı bitkileri, toprak özellikleri ve ortam sıcaklıkları özdeştir.

I. bitkiyi yanmakta olan lambanın önüne koyup üç günde bir suluyor.
II. bitkiyi güneş ışığı alan pencere kenarına koyuyor fakat hiç sulamıyor.
III. bitkiyi ışık almayan karanlık bir ortama koyup üç günde bir suluyor.
Bu deney düzeneklerinde öğrenci üç hafta sonra aşağıdakilerden hangisini gözlemler?
Doğru Cevap: "A" Yaprak sayısındaki artışın en fazla I. bitkide olduğunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.