logo
Enerji Dönüşümleri
8. Sınıf
1.
Bir canlı karanlık bir ortamda tutulduğunda ortamdaki O2 miktarının azaldığı gözleniyor.

Aynı deney aydınlık bir ortamda gerçekleştirildiğinde ortamda bulunan CO2 ve H2O miktarının azaldığı,O2 miktarının arttığı gözleniyor.Bu canlı için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Besin sentezi yapan bir canlıdır.
Soru Açıklaması
2.
Fotosentez sonucunda oluşan karbonhidratlar, başka maddelerin sentezlenmesinin kaynağıdır.
Yeşil bitkiler aşağıdakilerden hangisini karbonhidratlardan sentezleyemez?
Doğru Cevap: "D" Tuzlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki şıklarda fotosentez yapabilen canlılarda klorofil pigmentinin bulunduğu  yerler verilmiştir.

Hangi şıkta yanlış eşleştirme yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Öglenada sitoplazma içerisinde
Soru Açıklaması
4.
I. Klrofil miktarı
II. Yaprak ayasının genişliği
III. Stoma miktarı
IV. Işığın rengi
V. Işığın şiddeti

Yukarda sayılan faktörlerden hangileri fotesentez hızını etkiler?
Doğru Cevap: "D" I – II – III – IV – V
Soru Açıklaması
5.


Bir grup öğrenci  su bitkisinin üzerine huni kapatılıp tamamen su dolu deney tüpüyle huninin ucunu kapatarak  şekildeki gibi  düzenek hazırlıyorlar.  İki saat sonra deney tüpünün üst kısmında  gaz kabarcıklarının oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu gazı akkor haldeki kibrit çöpüne tuttuğumuzda kibrit çöpünün parlak bir alevle yandığını görülüyor.

Bu etkinlikten hangi sonuca ulaşabiliriz?
Doğru Cevap: "D" Bitkiler güneşli ortamda oksijen üretirler oksijen yanma olayında etkilidir.
Soru Açıklaması
6.


Şekildeki grafikte A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "C" Oksijen miktarı
Soru Açıklaması
7.


Şekildeki yaprak bir müddet ışıkta bekletiliyor.Daha sonra yaprak koparılıyor.

I ,II ve III nolu kısımlara iyot damlatılıyor.    (İyot:Nişastanın ayıracıdır)

Bu kısımlardan hangilerinin maviye boyanması beklenir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Bir öğrenci, özdeş iki saksı bitkisi diğer tüm koşulların aynı olduğu ışıklı ve ışıksız ortamlarda inceleniyor. Işıksız ortamda yetişen bitkilerin yapraklarının sarardığı ve fotosentez yapmadığı gözleniyor.

Buna göre, öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır?
Doğru Cevap: "C" Klorofil ışık varlığında sentezlenir.
Soru Açıklaması
9.
Ortam şartları aynı olan çevrede aynı türden iki bitki bulunduruluyor.

Bitkilerin fotosentez hızlarının farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir ?
Doğru Cevap: "D" Klorofil sayısıyla
Soru Açıklaması
10.
Cam fanus içerisine konulan bir yeşil bitkinin bir süre sonra öldüğü gözleniyor?

Bu süreyi uzatmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
Doğru Cevap: "A" Fanusa bir yeşil bitki daha koymak
Soru Açıklaması
logo
Enerji Dönüşümleri
8. Sınıf
11.
Yeşil yapraklı bitkiler kendi besinlerini fotosentez yaparak üretirler.

Bir bitkinin fotosentez yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
Doğru Cevap: "D" Glikoz
Soru Açıklaması
12.
Gece yatak odasında çiçek bulundurmanın insan sağlığına zararlı olmasının sebebi nedir?
Doğru Cevap: "B" Solunum yapmaları
Soru Açıklaması
13.
Fotosentezle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ürün olarak besin ve karbondioksit oluşur.
Soru Açıklaması
14.
Gündüz bulunduğumuz ortamda yeşil bitkilerin olması sakıncalı değilken, gece uyuduğumuz odada aynı bitkilerin olması istenmez.”

Bunun sebebi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Gece sadece solunum yaptıklarından odadaki oksijeni tüketirler.
Soru Açıklaması
15.


Şekildeki bitkinin fanus ortamında daha uzun süre yaşayabilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılması daha uygun olur? 
Doğru Cevap: "C" Fanus içine bir hayvan konulmalı
Soru Açıklaması
16.

Yukarıdaki düzeneği hazırlayan bir öğrenci ortamdaki oksijen miktarını arttırmak istiyor.

Buna göre, yapması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
(kireç suyu ortamdaki co2’yi tutar.)
Doğru Cevap: "D" Kireç suyunu ortamdan almak.
Soru Açıklaması
17.
Kütleleri farklı olan iki saksı bitkisi farklı ortamlarda bekletiliyor ve bitkiler incelendiğinde aşağıdaki grafik elde ediliyor.

Buna göre bitkilerin yaptığı yaşamsal faaliyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
18.
Bir yerin iklimi giderek kuraklaşıyorsa aşağıda verilen özelliklere sahip bitkilerden hangisinin bu ortama uyumu kolaylaşır?
Doğru Cevap: "C" Yaprakları az ve diken şeklinde olan bitki
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Glikoz Miktarı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi fotosentez miktarını etkileyen kalıtsal faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Su ve Mineral madde miktarı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.