logo
DNA ve Genetik Kod
Kazanım Testleri
1.
DNA’nın eşlenmesi sırasında aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" Eşlenme sonucunda iki farklı DNA oluşur.
Soru Açıklaması
2.
Toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA’da bulunan,

I. Şeker

II. Adenin bazı

III. Fosfat

moleküllerinden hangilerinin sayısı bilinir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Ömer : Nükleotit denilen yapı birimlerinden oluşur.

Mehmet : Sarmal yapıda iki zincirlidir.

Anıl : Nükleotidin yapısında bir organik baz, bir şeker ve iki fosfat molekülü vardır.

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri DNA ile ilgili doğru bilgi vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Ömer ve Mehmet
Soru Açıklaması
4.
Bir nükleotidin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Gen
Soru Açıklaması
5.
Çevremize baktığımız zaman insanların birbirinden farklı olduğunu görürüz. Kimi insanlar siyah tenli kimileri çekik gözlüdür. Bazılarının saçları sarı bazılarının ise siyah renklidir.

Bütün insanların hücrelerinde DNA bulunmasına ve hepsinde adenin karşısına timin nükleotidi, guanin karşısına sitozin nükleotidi gelmesine rağmen bu farklılık neden kaynaklanıyor olabilir?
Doğru Cevap: "C" nükleotit diziliminin
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bütün canlılarda eşit sayıda bulunur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda canlıların genetik yapısı ile ilgili olan yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir.


Buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV numaralı yapı organik baz olarak adlandırılır.
Soru Açıklaması
8.
Bir geni oluşturan DNA molekülünün fosfat sayısının saptanmasııyla, gende bulunan,

I. Organik baz sayısı

II. Nükleotid çeşitlerinin sayısı

III. Nükleotid sayısı

IV. Deoksiriboz molekül sayısı

bilgilerinden hangilerine erişilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
DNA molekülü ile ilgili,

I. Kalıtsal bilgiyi depolar.

II. Hücre yönetimini sağlar.

III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.

verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
DNA’nın bir bölümüne ait baz dizilişi aşağıdaki gibidir.Buna göre bu DNA molekülünün 1. zincirinin baz dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
Doğru Cevap: "B" TTT TSS GGA
Soru Açıklaması
logo
DNA ve Genetik Kod
Kazanım Testleri
11.
Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili,

I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir.

II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir.

III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır.

IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır.

verilenlerden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
12.
Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;

I. tek zincirindeki nükleotit sayısı,

II. toplam guanin sayısı,

III. hidrojen bağı sayısı

yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
13.
DNA’nın kendini eşlemesi sırasında;

I. ATP,

II. riboz şekeri,

III. enzim,

IV. adenin nükleotit

verilenlerden hangisinin azalması beklenmez?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" Nükleotit sayısı = 2 x şeker sayısı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Daima tek zincirli yapıdadır.
Soru Açıklaması
18.
C-G-T-T-A-G-C-G-G-A-G-G-T

DNA zincirinin diğer halkası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" G-C-A-A-T-C-G-C-C-T-C-C-A
Soru Açıklaması
19.
Fen ve teknoloji dersi öğremeni Turan, öğrencilerden 6 farklı renkli elişi kağıtları kullanarak DNA modelleri oluşturmalarını istiyor.

Yapılan etkinlik sonunda öğrencilerin yapmış olduğu DNA modellerinde nükleotid sıralamalarının farklılığı nedeniyle farklı DNA modelleri elde edildiği görülüyor.

Turan öğretmenin bu etkinliği öğrencilerine yaptırma sebebi ne olabilir?
Doğru Cevap: "A" Her bireyin kendine ait farklı bir DNA'sının olduğunu anlamaları için
Soru Açıklaması
20.
Bir DNA molekülünün yapısına katılan bileşiklerin ortamdaki miktarları aşağıdaki gibi verilmiştir.

Adenin: 40

Sitozin: 30

Timin: 20

Guanin: 40

Fosfat: 20

Deoksiriboz: 30

Buna göre, Bu ortamdaki bileşikler kullanılarak oluşturulabilecek DNA molekülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" En fazla 20 nükleotitten oluşur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.