logo
DNA ve Genetik Kod
Kazanım Testleri
1.
DNA’nın eşlenmesi sırasında aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" Eşlenme sonucunda iki farklı DNA oluşur.
Soru Açıklaması
2.
Toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA’da bulunan,
I. Şeker
II. Adenin bazı
III. Fosfat
moleküllerinden hangilerinin sayısı bilinir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Ömer : Nükleotit denilen yapı birimlerinden oluşur.
Mehmet : Sarmal yapıda iki zincirlidir.
Anıl : Nükleotidin yapısında bir organik baz, bir
şeker ve iki fosfat molekülü vardır.
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri DNA ile ilgili doğru
bilgi vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Ömer ve Mehmet
Soru Açıklaması
4.
Bir nükleotidin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Gen
Soru Açıklaması
5.
Çevremize baktığımız zaman insanların birbirinden farklı olduğunu görürüz. Kimi insanlar siyah tenli kimileri çekik gözlüdür. Bazılarının saçları sarı bazılarının ise siyah renklidir.

Bütün insanların hücrelerinde DNA bulunmasına ve hepsinde adenin karşısına timin nükleotidi, guanin karşısına sitozin nükleotidi gelmesine rağmen bu farklılık neden kaynaklanıyor olabilir?
Doğru Cevap: "C" nükleotit diziliminin
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bütün canlılarda eşit sayıda bulunur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda canlıların genetik yapısı ile ilgili olan yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir.


Buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV numaralı yapı organik baz olarak adlandırılır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.