8. Sınıf Asitler ve Bazlar

ASİTLER

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu ( H+ ) verebilen maddelere “asit” denir.

HCl     →        H+ + Cl–

HNO3       →       H+ + NO–3

H2SO4    →       2 H+ + SO4–2

Asitlerin Genel Özellikleri

 • Tatları ekşidir.
 • Bazlarla reaksiyona girdiklerinde tuz ve su oluştururlar.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler.
 • Sulu çözeltilerine Zn ve Mg gibi aktif metaller atılınca tuz oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkar.

H2SO4   +  Zn  →  ZnSO4    +

H2

 • Mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürler. (Asitlerin ayıracı MAVİ TURNUSOL KAĞIDIDIR)
 • Parçalayıcı ve tahriş edicidirler.

Asitlere günlük hayattan örnekler şöyle sıralanabilir:

 • Sirke
 • Tuz ruhu (HCI)
 • Limon suyu
 • Kola
 • Elma asidi

 

BAZLAR

Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidroksit iyonu (OH)– verebilen bileşiklere (maddelere) baz denir.

Bazların Genel Özellikleri

Bazların genel özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • Tatları acıdır.
 • Sulu çözeltilerine OH iyonu verirler.
 • Asitlerle tepkime vererek tuz ve su oluştururlar.
 • Turnosol kağıdını mavi renge çevirirler.
 • pH değerleri 7 ile 14 arasındadır.
 • Ele kayganlık hissi verirler.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Bazlar, turnusol kağıdını mavi renge ve metil oranjı sarı renge, fenolftaleini kırmızı renge dönüştürür.

Günlük hayattan baz örnekleri şöyle sıralanabilir:

 • Sabun
 • Şampuan
 • Deterjan
 • Çamaşır suyu

 

,

 

pH CETVELİ

Bilim insanları asidik veya bazik özellik gösteren maddelerin başka maddeleri etkileme derecesini tespit etmiş ve bir ölçek geliştirmişlerdir.

Bu ölçek 14 birime ayrılmış olup buna “pH ölçeği” adı verilmiştir. Bu ölçek bir maddenin ne kadar asidik veya bazik özellik taşıdığının bir ölçüsüdür.

pH derecesi 0-7 arasında olan maddeler asidik; 7-14 arasında olan maddeler ise bazik özellik göstermektedir.

Asidik ve bazik özellik göstermeyen maddelerin pH derecesi ise 7’dir. Bu tür maddeler nötr yapıdadır.

ASİT YAĞMURLARI

Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan yağışlardır. Özellikle endüstriyel faaliyetlerin ve enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde yakılan, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan, azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta oluşan bu asitler ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5.6’dır. Bunun altında bir değere sahip olan yağış asit yağmuru olarak adlandırılır.

 

Asit Yağmurlarının Etkileri

 • Asit yağmuru topraktaki mineralleri çözerek kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi iyonların yer altı ve yüzey suları ile taşınmasına ve toprağın minerallerinin eksilmesine yol açar. Bu durum topraktaki verimin düşmesine sebep olur.
 • Asit yağmurları deniz, göl, akarsulara karışarak suların asitlik derecesini etkiler ve burada yaşayan canlılar ile bu sular ile yetişen bitkiler (dolayısıyla insanları)için de tehlike oluşturur.
 • Ormanlar ve tarihi eserlere zarar vermekte,
 • Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını da etkilemektedir.
 • Havada bulunan sülfat solunum yoluyla alınmakta ve bronşit, astım, kanser gibi çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.

Asit Yağmurlarından Korunmak İçin;

 • Sanayide (endüstride) ve evlerde fosil yakıtlar yerine kükürt ve azot içermeyen doğal gaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi temiz yakıtlar tercih edilmelidir.
 • Her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmelidir.
 • Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
 • Motorlu taşıtların bakımları zamanında yapılmalıdır.
 • Toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
 • Ağaçlandırmada, kışın yaprak döken bitkiler tercih edilmemelidir.
 • Yeşil alanlar artırılmalı ve orman yangınları engellenmelidir.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
100
ONLİNE SINAV
1409
ADET SORU
4576
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
NİTELİKLİ LİSELERE
GEÇİŞ SINAVI

01 Haziran 2019