logo
Fen Bilimleri
Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi
1.
Bir cisme kuvvet uygulandığında kendi doğrultusunda yol aldırabiliyorsa iş yapar.

Aşağıdakilerden hangisinde iş yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Yatay düzlemde omzunda yük taşıyan hamal
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki verilen şekilde topun hareketi için söylenenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I- Top 1 numaralı konumda iken kinetik enerjisi artmaktadır
II- Top 3 nolu konumda iken potansiyel enerjisi en fazladır
III- Top 2 numaralı konumda iken potansiyel enerjisi azalmaktadır
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Hareket eden bir arabanın sahip olduğu enerji hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kinetik Enerjisi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Sıkışan bir yay
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerjiye sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Barajda toplanmış su
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda verilenlerden hangilerinin kinetik enerjisi vardır?
I. Saksıdaki çiçek
II. Koşu parkurundaki atlet
III. Masadan düşen kalemin
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
7.


Şekildeki 2m ve 3m kütleli cisimler sırasıyla 3h ve 2h yüksekliklerinden aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre cisimler yere çarptıklarında;

I. Kinetik enerjileri eşittir.
II. Potansiyel enerjileri eşittir.
III. 2m kütleli cismin yere çarpma süresi daha uzundur.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
18 N. Kuvvetle 50 cm. uzayan bir yay 90 N. kuvvetin etkisiyle kaç cm. uzar?
Doğru Cevap: "D" 250
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kinetik enerjiye örnek olamaz?
Doğru Cevap: "C" Uyuyan kedinin enerjisi
Soru Açıklaması
10.

Yukarıdaki cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre A cisminin ağırlığının B cisminin ağırlığına oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
logo
Fen Bilimleri
Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi
11.
Bir öğrenci ;
I. Çantasını sıradan alıp
II. Yatay bir yolda eve taşıyıp
III. Evde yere bırakıyor
Buna göre bu öğrenci hangi durumlarda fen anlamında iş yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri iş birimidir?
I-N.m
II-Joule
III-m/s
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
13.
Fiziksel anlamda iş “bir cismi uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirmektir.”

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde iş yapılmamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bir kişinin kapıyı itmesi ve kapının açılmaması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerji kazanmıştır?
Doğru Cevap: "B" yükselen asansör
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangileri aynı anda hem kinetik enerjiye sahiptir hemde potansiyel enerjiye sahiptir?

I- Potaya atılan bir basket topu
II- Ağaçtaki dalında hareketsiz duran elma
III- Salıncakta sallanan çocuk
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
16.
I. hızlanmakta olan trenin kinetik enerjisi artar
II. Ağaçta ki elma potansiyel enerjiye sahiptir.

Yukarıda verilen ifadeler için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğrudur
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılır?

I. Sırtında çantasını taşıyan öğrenci
II. Tuğlaları merdivenden çatıya taşıyan işçi
III. Sırt çantasıyla dağa tırmanan dağcı
IV. Düz yolda omzunda çimento taşıyan işçi
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.