logo
Fen Bilimleri
Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi
1.
Aşağıdakilerin hangisinde iş yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Sırtında çanta taşıyan çocuk
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen durumlardan hangisindeki öğrenci fen anlamında iş yaptığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Elindeki çantasıyla okul merdivenlerini çıkan öğrenci
Soru Açıklaması
3.
Bir cismin kinetik enerjisini hesaplayabilmek için hangi değişkenleri bilmemiz gerekir?
Doğru Cevap: "B" Kütle-sürat
Soru Açıklaması
4.
Hareketli iki cismin kütleleri ve kinetik enerjileri birbirine eşit ise cisimlerde, aşağıdaki büyüklüklerden hangisi kesinlikle birbirine eşittir?
Doğru Cevap: "D" Hız
Soru Açıklaması
5.
I. Markette alış veriş yapıp düz yolda filesini taşıyan adam .
II. Kondisyon bisikletinde pedal çeviren kadın.
III. Elindeki çanta ile merdivenleri çıkan çocuk
IV. Halat çekme yarışında kazanan grup

Yukarıdakilerin hangilerinde bilimsel anlamda iş yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
6.

X, Y, Z hareketlilerinin kinetik enerjileri arasındaki ilişki nasıldır?
Doğru Cevap: "B" EY>EX>EZ
Soru Açıklaması
7.

Tabloda bir yaya uygulanan kuvvete göre yayın uzama miktarı verilmiştir.
Buna göre yaya 30 Newton’uk kuvvet uygulandığında uzama miktarı kaç cm .olur?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" B) Bir kuvvetin yaptığı iş hesaplanırken kuvvetin büyüklüğü ile kuvvet doğrultusunda cismin yer değiştirme miktarı hesaplanır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
Bir cisme kuvvet uygulandığında kuvvet cismi kendi doğrultusunda yol aldırıyorsa iş yapmış olur.

Aşağıdakilerden hangisinde iş yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Düz bir yolda elinde çantasıyla okula giden çocuk
Soru Açıklaması
logo
Fen Bilimleri
Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi
11.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yüksekteki bir cisimde kinetik enerji vardır
Soru Açıklaması
12.
Esneklik potansiyel enerji aşağıdakilerin hangisine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "D" ısısına
Soru Açıklaması
13.
40 N ağırlığında bir cisim, 12 N’luk bir kuvvetin yönünde 5m yol alıyor. Bu kuvvetin yaptığı iş kaç joule’dür?
Doğru Cevap: "B" 60
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.