logo
Destek ve Hareket Sistemi
Test 3
1.
I. İsteğimizle çalışır.

II. Hızlı kasılır.

III. İç organların yapısında bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri çizgili kasların özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda uzun kemiğin yapısı verilmiştir. Harflerin doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sert Kemik Dokusu-Kemik Zarı-Sarı Kemik İliği-Kan Damarları-Süngerimsi Doku-Kıkırdak
Soru Açıklaması
3.
Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Enerji kullanmaları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kas türlerinden hangisi yada hangileri isteğimiz dışında çalışır?

I. Düz kas

II. Çizgili kas

III. Kalp kası
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
5.
1- İsteğimizle çalışır

2- Hızlı kasılır

3- Çabuk yorulur

Yukarıda verilenlerden hangileri çizgili kaslara ait özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Bir kemik üzerinde yapılan çalışmalarda kemiğin enine büyümediği tespit edilmektedir.

Buna göre kemiğin hangi kısmı görevini yapamamaktadır.
Doğru Cevap: "B" Kemik zarı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ifadelerden hangileri çizgili kas için doğrudur?

I- İsteğimiz dışında çalışır

II- Hızlı kasılır, çabuk yorulur.

III- İskelet sistemimizde bulunur.
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda kemik çeşitleri verilmiştir.

I. Kısa Kemik

II. Uzun Kemik

III. Düzensiz Şekilli Kemik

IV. Yassı Kemik

Yukarıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi veya hangilerinde sarı kemik iliği bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
Destek ve hareket sisteminin sağlığı ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuzdur?
Doğru Cevap: "B" Dengesiz ve düzensiz beslenmek
Soru Açıklaması
10.
Kemikler sert ve dayanıklı yapılardır.

Buna göre kemiğe sertlik ve dayanıklılık kazandıran mineraller nelerdir?
Doğru Cevap: "D" Kalsiyum - Fosfor
Soru Açıklaması
logo
Destek ve Hareket Sistemi
Test 3
11.
Aşağıda verilenlerden hangisi destek ve hareket sisteminin kısımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Damar
Soru Açıklaması
12.
Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
Doğru Cevap: "D" Ağır cisimleri dizlerimizi bükmeden kaldırmalıyız.
Soru Açıklaması
13.
I. Kemiği en dıştan sarar.

II. Kan hücrelerini üretir.

III. Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar.

Yukarıda numaralandırılmış görevlerden hangileri kemik zarına aittir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
14.
• Çizgili yapıdadır.

• İsteğimiz dışında çalışır.

• Ritmik şekilde kasılıp ve gevşer.

Verilen özellikler hangi organımızdaki kasa aittir?
Doğru Cevap: "B" Kalp
Soru Açıklaması
15.
I . Kolun bükülmesi

II . Yer değiştirebilme

III. Böbreklerde kanın süzülmesi

İnsanda yukarıdaki olayların hangileri kasların hareketleriyle sağlanır ?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
16.
I . Enerji tüketimi fazladır

II. İstemsiz olarak çalışır

III. Çabuk yorulurlar

Yukarıdaki özelliklerden hangileri düz kaslara ait özelliktir ?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
17.
Bir kolun kaslarla hareket ettirilmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez ?
Doğru Cevap: "A" Kasların hepsi gevşer
Soru Açıklaması
18.
Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Enerji kullanmaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi,düz kaslara ait özellik değildir?
Doğru Cevap: "D" Düzenli, ritmik çalışmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Kaslar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.