logo
Güneş Sistemi ve Ötesi
Test 4
1.
Gökyüzünün incelenmesinde teleskobu kullanan ilk bilim insanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Galileo Galilei
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarında kullanılan araçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Meteorlar
Soru Açıklaması
3.
Yapay uyduların kullanım amaçları aşağıdakilerden hangileridir?

I. Haberleşme

II. Askeri istihbarat

III. Meteoroloji
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
1. Güneş

2. Dünya

3. Ay

4. Samanyolu gökadası

Güneş sistemi ile ilgili verilen kavramların büyükten küçüğe sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 4 - 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
5.
Yıldızlarla ilgili olarak;

1. Doğal ısı ve ışık kaynaklarıdır.

2. Gezegenlerin yörüngelerinde dönerler.

3. Küre şeklindedirler.

4. Samanyolu Galaksisinin en büyük yıldızı Güneş’tir.

Ayşe yukarıda verilen bilgilerden doğru olanları K kutusuna, yanlış olanları T kutusuna atacaktır.

 

Buna göre Ayşe T kutusuna verilen bilgilerden hangisi ya da hangilerini atar?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
I. Doğal ısı ve ışık kaynaklarıdır.

II. Sonsuz enerji kaynaklarıdır.

III. Birbirlerine göre konumları değişmez.

Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yıldızlara ait özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
Yıldız, büyük ölçüde hidrojen ve helyum elementlerinden oluşan, yoğun, uzayda belirli ölçüde ışık saçan plazma küresine verilen isimdir. Yıldızlar, bulutsu adı verilen yüksek yoğunluklu gaz ve toz bulutu içerisinde oluşmaktadır.

Yıldız çekirdeğinde meydana gelen füzyon tepkimeleri doğrultusunda çekirdekte bulunan hidrojen atomları helyum atomlarına dönüşmektedir. BU doğrultuda yıldızlar doğal ısı ve ışık kaynaklardır. Yalnız bu enerji uzun bir süre geçse de bir gün sona ermektedir. Bu doğrultuda sonsuz enerji kaynağı değildirler. Galaksilerin genişlemesi doğrultusunda yıldızların birbirlerine göre konumları değişiklik gösterebilmektedir.

Cevap A seçeneğidir.
7.
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ilk kapsamlı yıldız cetvelini oluşturan Türk İslam gök
bilimcidir?
Doğru Cevap: "A" Uluğ Bey
Soru Açıklaması
Uluğ Bey, en önemli Türk - Islam bilginlerinden bir tanesidir. Yaşadığı dönemde geçmişte Batlamyus tarafından hazırlanmış 1022 yıldız bulunan yıldız cetvelini inceleme şans bulmuş ve bu doğrultuda belirli hatalar olduğunu gözlemlemiştir. Bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren Uluğ Bey “Ziyc-i Gürgani”, “Ziyc-i Cedidi Sultan” ya da “Ziyc-i Uluğ Bey” adları ile anılan yıldız cetvellini oluşturmuştur. Bu bağlamda yıldız cetveli oluşturan ilk Türk Islam gök bilimci olmuştur.
8.
Aşağıdakilerden hangisi küçük kütleli bir yıldızın yaşam sürecinin doğru sıralamasıdır?
Doğru Cevap: "D" Bulutsu-Küçük Kütleli Yıldız-Beyaz Cüce
Soru Açıklaması
Yıldız, büyük ölçüde hidrojen ve helyum elementlerinden oluşan, yoğun, uzayda belirli ölçüde ışık saçan plazma küresine verilen isimdir. Yıldızların belirli yaşam süreleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda bulutsu adı verilen yoğun gaz ve toz bulutları içerisinde meydana gelir, zaman içerisinde çekirdeklerinde bulunan atomları tüketir ve bu doğrultuda yok olmaktadırlar.

Küçük kütleli bir yıldızın yaşam süreci bu doğrultuda,

- Bulutsu,

- Küçük Kütleli Yıldız,

- Beyaz Cüce

şeklinde olacaktır.

Cevap D seçeneğidir.
9.
I. İletişim ve haberleşme

II. Ülke savunma teknolojileri

III. Biyoteknolojik gelişmeler

Verilenlerden hangisi ya da hangileri uzay araştırmalarının insanlığa sağladığı faydalardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
Astronomi gök bilimi anlamına gelmektedir. Gök bilimi ve teknolojik çalışmalar doğrultusunda elde edilen sonuçlar birçok yeni alanda insanlığa fayda sağlamıştır. Uzayın keşfi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda oldukça geniş alanda çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda amaç astronotların uzay şartlarında yaşamaları adına uygun şartların sağlanmasıdır. Bu doğrultuda birçok alanda çalışmalar yürütülmekte ve bu çalışmalar doğrultusunda elde edilen birçok ürün insanlığın gelişimine katkı sağlamıştır.

- Iletişim ve haberleşme,

- Savunma teknolojileri,

- Biyoteknolojik gelişmeler


olmak üzere birçok alanda büyük gelişme kat edilmiştir.

Cevap D seçeneğidir.
10.
Gök bilimi çalışmaları ışığında uzayın birçok bilinmeyeni keşfedilmiş ve elde edilen bilgilerle çeşitli alanlarda geleceğe ışık tutulmuştur.

Bu bilgileri elde etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi daha çok kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Optik araçlarla yapılan uzay gözlemleri
Soru Açıklaması
Insanlık tarih boyunca gökyüzüne ilgi duymuştur. Bu doğrultuda doğal temelli belirli olayların mantıksal zemin üzerine oturtulması istenmiştir. Bu doğrultuda bilim dalları ortaya çıkmıştır. Astronomi bu bilim dallarından bir tanesidir.

Astronomi bilimi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda evren, galaksiler, sistemler, yıldızlar, gök cisimleri hakkında birçok şey keşfedilmiştir. Bu keşifler her gün gerçekleşen belirli olayların nedenleri ve sonuçlarını gözler önüne sermiştir. Bu bilgilerin elde edilmesi bakımından kurulan rasathanelerde kullanılan optik gözlem araçları bu keşiflerde en büyük rolü oynamaktadır.

Cevap A seçeneğidir.
logo
Güneş Sistemi ve Ötesi
Test 4
11.
Yıldızlarla ilgili,

I. Sıcaklıklarına göre renkleri farklıdır.

II. Uzayda hareket etmezler.

III. Küresel şekilleri vardır.

ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
12.
Uzaktan kumanda ile çalışan insansız uzay araçlarıdır. Gezegenlerin fotoğraflarını çekme özelliğine sahiptir.

Yukarıda tanımı verilen uzay aracı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uzay sondası
Soru Açıklaması
13.
Bir yıldızın oluşmaya başladığı ortama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nebula
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerini kapsar?
Doğru Cevap: "A" Galaksi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya'nın içinde bulunduğu galaksi ve bu galaksinin yapısı doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Samanyolu - Sarmal
Soru Açıklaması
16.
Küçükayı takım yıldızının en parlak yıldızı olan ve daima kuzeyi gösteren yıldız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kutup yıldızı
Soru Açıklaması
17.
Yıldızlar için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
Doğru Cevap: "D" Zaman zaman Dünya atmosferinde yıldız kayması şeklinde olaya sebep olurlar.
Soru Açıklaması
18.
Uzay kirliliği hava kirliliği gibi sorunlara neden  olmasa da bazı olası tehlikeleri olan bir kirliliktir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz?
Doğru Cevap: "B" Meteorlar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi gök bilimine katkı sağlamış Türk bilim insanlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Ali Kuşçu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye ait uydulardan bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Kepler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.