logo
Fen Bilimleri
Enerji Dönüşümleri
1.
Bir apartmanın çatısından serbest düşmeye bırakılan bir cisim için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Potansiyel enerjisi azalır
II.Kinetik enerjisi artar.
III.Enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Bir apartmanın camından düşen oyuncak için aşağıda verilen ile ilgili hangisi doğrudur?

I. Potansiyel enerjisi azdır.
II. Kinetik enerjisi azdır.
Doğru Cevap: "A" I doğru, II yanlış
Soru Açıklaması
3.
1-Dinamometre yayların esnekliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
2-Dinamometre ile sadece küçük cisimlerin ağırlığı ölçülür.
3-Ağırlık dinamometre ile ölçülür.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bir halterci halteri kaldırıp yere bırakıyor bu haltercinin enerji dönüşümleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" çekim potansiyeli enerji - kinetik enerji - ısı enerjisi
Soru Açıklaması
5.
Barajda akan suyun enerjisi, çeşitli enerji dönüşümleriyle evimizde buzdolabının çalışmasını sağlamaktadır.
Bu enerjilerin birbirine dönüşüm sırası nasıldır?
Doğru Cevap: "B" Potansiyel enerji - Kinetik enerji - Elektrik enerjisi
Soru Açıklaması
6.
Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Süratleri aynı olan iki öğrenciden zayıf olanın kinetik enerjisi daha büyüktür.
Soru Açıklaması
7.
I.Kinetik enerji sürtünme sonucunda ısı enerjisine dönüşür.
II. Yazı yazmak için sürtünme kuvvetinden yararlanırız.
III. Paraşütçüler sürtünme kuvveti sayesinde sabit süratle yere inebilmektedirler.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.