7. Sınıf Kütle ve Ağırlık İlişkisi

KÜTLE

 • Değişmeyen madde miktarıdır.
 • Bir cismin kütlesi, her yerde aynıdır ve değişmez. Dünya’da kütlesi 10 kg olan bir cismin diğer gök cisimlerinde ve uzay boşluğunda da kütlesi 10 kg’dır.
 • Uluslararası Birim Sistemi’nde (SI) kütlenin simgesi “m” olarak gösterilir.
 • Kütlenin birimi kilogram (kg)’ dır. Küçük kütleler için birim olarak gram (g) da kullanılır.
 • Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Eşit kollu terazide cisimlerin üzerine konulduğu yerlere kefe denir. Kefelerden birine kütlesi ölçülecek cisim, diğerine kütlesi bilinen cisim konulur.

 

Yer Çekimi Kuvveti

 • Dünya ile yeryüzündeki kütleler (cisimler) arasındaki çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti denir. Bu nedenle yer çekimi kuvveti Dünya`nın, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetidir.

 • Yer çekimi dünyadaki bütün cisimlerin üzerine etki ederler.
 • Yer çekim kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir ve g(gravity) harfiyle gösterilir birimi newton’dur. Ve dinamometre ile ölçülür.
 • Yer çekimi kuvvetinin yönü daima dünyanın merkezine doğrudur. Bu nedenle yer çekimi kuvvetinin yani cismin ağırlığının yönü daima Dünya`nın (yerin) merkezine (aşağı) doğru gösterilir.
 • Yer çekimi kuvveti dengelenmemiş kuvvetlerdendir.
 • Dünya`da deniz kenarından yükseklere çıkıldıkça cismin Dünya`nın merkezine uzaklığı artacağı için ağırlığı azalır.
 • Uzayda yer çekimi olmadığı için bir cismin uzaydaki ağırlığı sıfırdır.

 

Kütle Çekim Kuvveti

 • Bütün gök cisimleri üzerlerindeki varlıklara çekim kuvveti uygular.
 • Varlıklara gök cisimleri tarafından uygulanan çekim kuvveti kütle çekim kuvveti olarak adlandırılır. Kütle çekim kuvveti Dünya için yer çekimi kuvveti olarak isimlendirilmiştir.

 • Gök cisimlerinin, üzerinde bulunan cisimlere uygulayacağı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü aynı değildir. Kütle çekim kuvveti gök cisminin büyüklüğüne bağlıdır. Yani gök cismi ne kadar büyükse kütle çekim kuvveti o kadar büyüktür.
 • Kütlesi en büyük olan gezegen Jüpiter’dir. Buna göre kütle çekim kuvveti en fazla olan gezegen Jüpiter’dir.
 • Gök cisimlerinin üzerinde bulunan cisimlere uygulayacağı kütle çekim kuvvetin yönü her zaman gök cisminin merkezine doğrudur.

AĞIRLIK

 • Eşyalarımızın bir kütlesi vardır. Yer çekimi de bu kütlelere etki etmektedir.
  Kütleye etki eden bu yer çekimi kuvvetine ağırlık denir.
  (Yani kütle ve yerçekiminin birleşmesi sonucu ağırlık dediğimiz kuvvet ortaya çıkmaktadır.)
 • Ağırlık kütleye bağlıdır. Yani kütle artarsa ağırlık da artar.

Ağırlık yer çekiminin büyüklüğüne bağlıdır. Yani yer çekiminin büyüklüğü artarsa ağırlık da artar. Dünyanın merkezine ne kadar yakın olursanız yer çekimi o kadar fazla olur dolayısıyla ağırlığınızda o kadar fazla olur.

 

 

 

 

 

 

 

Ağırlık bir kuvvettir.

Aşağı yönlü ok ile gösterilir.

Dinamometre ile ölçülür ve birimi newton’dur.

Ağırlık kısaca G ile gösterilir.

Ağırlık dinamometre veya yaylı el kantarı ile ölçülür(Günlük hayatta yaylı el kantarı ile kütle ölçülebilmektedir. Yaylı el kantarının bölmeleri kütle ölçümü için ayarlanmıştır).

 

 

 

 

Ay’ın çekim kuvveti, Dünyanın çekim kuvvetinin 1/6 sı kadardır. Ay’da yer çekimi daha az olduğu için ağırlık da daha azdır. Çünkü ağırlığı kütle ve yer çekimi etkiler.

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
100
ONLİNE SINAV
1409
ADET SORU
4576
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
NİTELİKLİ LİSELERE
GEÇİŞ SINAVI

01 Haziran 2019