logo
Fen Bilimleri
Işığın Yayılması
1.
Aşağıdakilerden hangisi saydam maddeye örnektir?
Doğru Cevap: "D" Cam
Soru Açıklaması
2.

Meltem, delikten baktığı halde el fenerinin ışığını görememektedir.

Bu durumun nedeni nedir?
Doğru Cevap: "C" Işığın doğrusal yolla yayılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde ışık ışınlarının yayılması doğru olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
4.


Verilen deney düzeneğini hazırlayan bir öğrenci gözlem defterine,

I. Kutunun kapağını kapatınca ışığın her delikten çıktığını gözlemledim.
II. Bu deney ışığın her yöne yayıldığını kanıtlar.
III. Güneş ışınları bu şekilde her yöne yayılmasaydı Dünya’da gün yaşanma süresi değişirdi.

notlarından hangilerini yazabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.


Şekildeki saydam olmayan top, ışık kaynağı önündeki hangi noktaya yerleştirildiğinde perde üzerinde en büyük gölgesi oluşur?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.

Bir grup öğrenci yukarıdaki ağacın günün farklı zamanlardaki gölgesini incelemiştir.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?

I. Güneş, M konumundayken ağacın gölgesi en kısadır.
II. Güneş’in L konumundayken oluşturduğu gölge K’deyken oluşturduğu gölgeden uzundur.
III. Güneş’in N konumundayken oluşturduğu gölge L’deyken oluşturduğu gölge farklı taraflardadır.
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" İnsanların arkasındadır.
Soru Açıklaması
9.
Sabahleyin Güneş’e çıkan bir kişinin gölgesi hangi yönde olur?
Doğru Cevap: "B" Batıda
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yanan maddelerin ışık üretmesi
Soru Açıklaması
logo
Fen Bilimleri
Işığın Yayılması
11.

  • Sabit duran cisimlerin gün içinde gölgesi hareket edebilir.

  • Günün her saati gölgemizin boyu aynıdır.

  • Yarı gölge tam gölgeden açık renktir.

  • Gölgelerin boyları her zaman cisimlerden kısa olur.


Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
12.
Gölge oluşması için herhangi bir ışık kaynağının önüne hangi özellikteki maddeler konulmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Opak
Soru Açıklaması
13.


Cin Ali şekildeki düzeneği kurduğunda gölgesinin evden büyük olduğunu gözlemlemiştir.

Cin Ali’nin gölgesinin evden küçük olması gerektiğine göre, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Cin Ali ekrana yaklaşmalıdır.
Soru Açıklaması
14.


Emre, Kayu’nun duvardaki gölgesini ışık kaynağı K, L, M noktalarındayken ölçüyor.

Buna göre, gölge boyları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" M > L > K
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
16.


Opak madde ekrana doğru ilerletilirse ekrandaki tam gölgenin boyutu için hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "C" Küçülür
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.