logo
Fen Bilimleri
İnsan ve Çevre
1.
Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Evlerimizi düz ovada yapmak
Soru Açıklaması
2.
I. Ağır eşyalarımızı duvara sabitleyebiliriz.

II. Dayanıklı yapılar yapabiliriz.

III. Bulunduğumuz yerden nasıl uzaklaşabileceğimizi önceden planlayabiliriz.

Numaralandırılmış önlemler aşağıdaki doğal afetlerden hangisi için alınmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Deprem
Soru Açıklaması
3.
İnsanlar ve evler zarar görür. Yer altı şebekeleri çöker. Tarlalar ve bahçeler sular altında kalır. Aniden eriyen kar suları ile şiddetli yağan yağmur sularıyla oluşur.”

Yukarıda yapılan anlatımlar, aşağıda verilen doğal felaketlerden hangisinin açıklamasıdır?
Doğru Cevap: "C" Sel
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnızca fosil yakıtlar kullanılmalıdır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden kaç tanesi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerdendir?

  • Ormanlar korunmalıdır.

  • Av yasaklarına uyulmalıdır.

  • Aşırı otlatma yasaklanmalıdır.

  • Milli parkların sayısı artırılmalıdır.

Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin biyoçeşitliliğine örnek olarak verilmez?
Doğru Cevap: "D" Bozayı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli tükenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mamut
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenmiş hayvanlardandır?
Doğru Cevap: "B" Anadolu leoparı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Ağaçlandırma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki nesli tükenme tehlikesinde olan bitkilerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kestane
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.